Публикация

Защо повече деца с аномалии се раждат при млади майки?

Фактът, че по-младите бременни не обръщат особено внимание на рисковете от генетични аномалии и не се подлагат на по-подробна пренатална диагностика, обуславя тенденция младите жени по-често да раждат деца с генетично заболяване.


Първо кариера, после бебе. За европейките тази тенденция за смяна на приоритетите става все по-трайна през последните 20 години. В периода 1990-2009 родилите след 35-годишна възраст дами са се увеличили от 13 до 19%. В резултат на което за 2009 г. майките на 1 000 000 новородени европейчета са били над 35 години.

След 30 г. обаче, вероятността да се развият генетични аномалии в плода се увеличава пропорционално на възрастта, а след 35 г. шансът бременната да носи увреден плод е в пъти по-висок. Т.е. увеличава се броят на жените, поемащи рисковете и последиците на късната бременност. От другата страна на везната е ниският брой млади жени, които се подлагат на пренатална диагностика, вследствие на което все повече млади бременни раждат деца с генетични аномалии.

Според изследване на Еврокат (Европейски надзор за вродени аномалии) само с отчитане на честотата на родени с тризомии деца може да се направи неверен извод за ефекта от увеличаващия се брой бременни над 35 г. Благодарение на навлизането и развитието на методите за пренатална диагностика все повече генетични малформации са засечени на по-ранен етап от бременността. Имайки предвид, че 80% от установените засегнати бременности в Европа биват прекъсвани след откриване на генетична аномалия, не можем да направим коректни изводи от данни, отнесени единствено към живородените с тризомии деца. С цел да се получат максимално точни резултати, в цитираното проучването са включени всички случаи на тризомии 21 (Синдром на Даун), 18 (Синдром на Патау) и 13 (Синдром на Едуардс), а именно живородени, смърт на зародиша и прекъснати бременности поради наличие на генетична аномалия. Проучването доказва пропорционално увеличаване на случаите на генетични аномалии с увеличаване на броя забременели в рискова възраст.

Оказва се, че вследствие на правилния скрининг, при европейките над 35 г. установените навреме случаи на малформации са 70%. Докато при по-младите майки този процент е едва 52. Основната причина за това е липсата на осведоменост и недостатъчната комуникация между лекари и пациенти. Важно е бременните да търсят информация и извън лекарския кабинет, която впоследствие да обсъждат с компетентни лица. Фактът, че по-младите бременни не обръщат особено внимание на рисковете от генетични аномалии и не се подлагат на по-подробна пренатална диагностика, обуславя тенденция младите жени по-често да раждат деца с генетично заболяване. В другата крайност, 16% от случаите на тризомии при жени над 35 години през 2009 г. са били засечени директно чрез инвазивна процедура без предварителни ултразвук или биохимичен скрининг. От значение е, че преди 2011 г. бременните все още не са имали възможността да се възползват от генетичните изследвания, които вече са на разположение. Днес голяма част от необоснованите амниоцентези, криещи риск за бременността, могат да бъдат спестени, благодарение на кръвните изследвания, базирани на ДНК технологии от последно поколение. standartnews.com

" }-->

Коментари