Публикация

СВОБОДНО-РАДИКАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ НА АНТИОКСИДАНТНАТА ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ

През последните десетилетия нарасна интересът към ролята на свободно-радикалните процеси във физиологията и патофизиологията на човешкия организъм.


През последните десетилетия нарастна интересът към ролята на свободно-радикалните процеси във физиологията и патофизиологията на човешкия организъм.

В книгата накратко са изложени теоретичните основи на свободно-радикалната патология: същността, образуването и свойствата на свободните радикали и реактивни метаболити на кислорода, основните механизми на радикалната окислителна токсичност, ролята на преходните метали, образуването на прооксиданти в организма и основните му антиоксидантни защитни системи.

Представени са съвременни виждания за участието на свободно-радикалните процеси в етиологията и патогенезата на някои заболявания и болестни процеси като: атеросклероза, канцерогенеза, захарен диабет, артериална хипертония, стареене, исхемично-реперфузионен синдром, възпалителни, гастроентерологични, хематологични, нефрологични, пулмологични, неврологични, офталмологични и други заболявания, тютюнопушене, интензивно физическо натоварване и пр. Особено внимание е отделено на ролята на витамините-антиоксиданти (витамин Е, витамин С, бета-каротен и др.), на някои микроелементи (селен, цинк). Обоснована е необходимостта от прилагането на антиоксиданти както в терапията на редица заболявания, така и за профилактика на атеросклерозата, канцерогенезата и др.

Очертани са основните направления в разработването на клинично приложими антиоксиданти и перспективите на антиоксидантната профилактика и терапия.

Книгата е предназначена за студенти-медици, специализиращи лекари, лекари на обща практика, интернисти, биолози, биофизици и др. 

Вижте прикачения файл: 

" }-->

Прикачени файлове

Коментари