Публикация

Антибоитичната резистентност и пробиотиците бяха теми на 4-тия Национален конгрес по обща медицина

От 20 до 23 ноември в Пловдив се проведе IV Национален конгрес по обща медицина.Той бе под наслов " От науката към човека".


Програмата започна със семинари на най-голямата фармацевтична компания у нас - ACTAVIS.  Участниците имаха възможност да се запознаят с последните данни на антибиотична резистентност в България, както и с принципите на рационална антибиотична терапия, поднесени от доц.Цветан Велинов от Националния Център по Заразни и Паразитни Болести-София. Организаторите се бяха погрижили и за международно участие- prof. Michael Tvede от Копенхаген, който изнесе лекция на тема " Иновативен подход в пробиотиците.Lactacare ". 

Той е водещ експерт  в областта на  пробиотиците, участник в многобройни изследователски програми и автор на повече от 85 публикации. Семинарите приключиха с дискусия между присъстващите лекари и prof. Michael Tvede, на когото имаха възможност да задават въпроси.

Коментари