Публикация

На 21 ноември е открита новата база на Клиниката по Кожни и венерични болести към МБАЛ "Проф д-р Стоян Киркович"- Университетска гр.Стара Загора

Да се изгради един качествен екип от добри лекари, качествени професионалисти и сестри е най-трудно.


Клиниката по кожни и венерически болести е открита на 17 ноември 1994 година и празнува своя 20 годишен юбилей. От 12 май стационара на клиниката е пребазиран на 13- ти етаж на болничния комплекс на МБАЛ "Проф д-р Стоян Киркович", Университетска.

Етажът е изцяло реновиран благодарение на спонсорства и дарения от граждани и фирми, съпричастни на хуманната идея българските пациенти да получат по-модерни и качествени здравни услуги. Приемно- консултативната дейност се осъществява в 2 кабинета на Диагностично-консултативния блок.

В Клиниката работят 6 лекари със специалност дерматология и венерология с дългогодишен опит, 1 докторант, 2 специализанта, 6 медицински сестри , 3 санитари.

Екипът на Клиниката с подкрепата на Дерматологична Университетска клиника Вивантес, Берлин се профилира от 2 години в единствения за България център за диагностика и комплексно лечение на хидраденитис супуратива(Акне инверса). С помощта на немските прартньори ще бъде обзаведена модерна операционна зала за дерматохирургия.

Заедно с Клиниката по дерматоалергология от Университеска болница Шарите, Берлин е стартиран проект за изследване на функционални параметри на кожата посредством дарен от тях уникален апарат МРА (Courage and Khazaka, Koln, Germany) със съответните прилежащи измервателни проби и компютърен софтуер.

Клиниката е база за обучение на студенти по медицина, медицинска сестра, акушерка, социални дейности, рехабилитатори. В Клиниката се провежда следдипломно обучение по специалността дерматовенерология, както и модули от обучението на общопрактикуващи лекари и педиатри.

Старозагорската университетска клиника е регулярен домакин на научно-практични национални и регионални конференции на Българското дерматологично дружество и Немско-българското дерматологично дружество.

Проф.Христакиева- шеф на клиниката по Кожни и венерически болести

За нас това е една реализирана мечта. Не беше лесно никак да се преборим и да стигнем до това.

При създаването си клиниката е кръстена „Бялата лястовица“, защото тя трябва да дава надежда , да дава духовности здраве, не само на пациентите,но и на работещите в нея.

Ние създадохме един екип.!!

Този екип, в по-голямата си част продължава да работи, продължаваме да сме заедно. Това едно от нещата, които са много ценни и важни. Да се изгради един качествен екип от добри лекари, качествени професионалисти и сестри е най-трудно. Много от нашите ученици станаха едни от най-добрите дерматолози, най-добрите лекари създадоха много добри партньорства и приятелства с колегите от другите клиники.

Тези добри връзки и взаимотношения между нас ни създават самочувствие. В Стара Загора , клиниката е една от водещите  с много добър имидж, не само тук в България, но и в Европа.

Получихме уникален апарат, който е единствен в България за изследване на различните качества и свойства на кожата при различни заболявания, което ще ни даде възможност да правим и бъдещи проучвания,и научни.

Стара Загора има невероятен късмет, че има Университет, Медицински факултет и Университетска болница.

Благодаря на екипа и на приятелите.

Коментари