Публикация

Forbes потърси отговори на ключови въпроси с „Пациентът в центъра на системата – определяне на приоритети в здравеопазването”

На 26 ноември в София хотел Балкан се проведе здравната конференция на тема “Пациентът в центъра на системата – определяне на приоритети в здравеопазването” организирана от списание Forbes и с главен спонсор Болница "Тракия".


Събитието беше открито от главния редактор на изданието Йордан Матеев и разделено на два дискусионни панела.

Първата дискусионна тема в конференцията беше „Предизвикателствата в българската здравна система”. Презентации по нея направиха Иван Колев, член на Съвета на директорите на „Металик” АД и инвеститор в болница „Тракия” и Георги Ангелов, старши икономист в Институт „Отворено общество”. Ангелов представи икономическия поглед към здравната система. В дискусията се включиха още д-р Стойчо Кацаров, председател на Център за защита на правата в здравеопазването и заместник – председателя на Българския лекарски съюз д-р Кирил Еленски.

Във втората тема на конференцията „Инвестиции и иновации в полза на пациента”

д-р Фани Михайлова, доктор по Специална педагогика, представи организацията и комплексната грижа за пациентите със слухови увреждания на „Тракийския център по кохлеарна имплантация” към болница „Тракия”. Електронното здравеопазване, работещите иновации в здравната система и оптимизирането на инвестициите бяха подтемите на втория дискусионен панел, в който участваха и проф. д-д Златанова, ръководител катедра „Икономика на здравеопазването” в МУ София, д-р Кацаров и

г-н Огнян Траянов изпълнителен директор на „ТехноЛогика”, водеща българска софтуерна фирма, която развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии.

Конференцията се провежда за първа година с генералното спонсорство на болница „Тракия”.

Коментари