Публикация

По 500 лекари напускат България всяка година. Увеличават се новозавършилите и тези без специалност

Освен традиционните анестезиолози, АГ и хирурзи, вече емигрират и психиатри, патолози, офталмолози, специалисти по образна диагностика. Най-голям е потокът към Великобритания, Германия и Франция, като Германия се очертава най-харесвана след 2012 г.


.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Златица Петрова миграция на лекарите Юлиан Йорданов

Прикачени файлове

Миграция на българските лекари - м...

Коментари

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393&categoryid=7361 Проект на Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Младите лекари също напускат старната, защото условията за специализация в България са немотивиращи.

,,Livre Blanc"-Ensemble pour la sante :une approche strategique pour l,UE-2008-2013 ;Здравето е съществен фактор в живота на хората и трябва да е обект на политиката и на ефикасни действия на членките на ЕС и в световен мащаб.

Промените в здравеопазването следваха в годините естествения ход на демографски срив ,закрити здравни заведения ,болници се преструктурираха и много лекари в условия на рестрикция бяха принудени да работят на други места ,особено лекари с тесни специалности се пренасочваха към други специалности,или да работят в чужбина ,където условията са приемливи за реализация.

жалко, бълват кадри, текат пари в университетите, после ощетените са само кадрите, Оправяйте се по единично! По- елементарно казано..... :(

Никой,лекар в България,няма да напусне страната при оценка в материална стойност!

Вече дамох мнение по този въпрос!