Публикация

Създаването на травма регистър е първа стъпка към намаляване на смъртността

Травмата не се припознава като сериозен обществен проблем, въпреки че е основна причина за смъртност и инвалидизация в млада възраст


Травмата не се припознава като сериозен обществен проблем, въпреки че е основна причина за смъртност и инвалидизация в млада възраст, казва в интервю за "Кредоуеб" проф. Стоян Миланов, председател на Българското дружество по спешна медицина. Дружеството бе организатор на Национален симпозиум по тази тема, който се проведе в София. Няма реална статистика на пострадалите от травми, нито пък добра координация между службите, между структурите на доболничното и болничното ниво. Ако човекът почине в болница пък, грешно се кодира причината за смъртта. Създаването на травма регистър е една от важните стъпки за по-добра организация на спешната медицина при травма пациентите.Това е една от мерките, които доказано намаляват смъртността при тежки травми.

Пълният текст на интервюто с проф. Стоян Миланов четете тук

Пациенти постъпват в болница заради травма, а после пише, че са загинали от сърце

" }-->

Коментари

Ако прегледаме годишника от Евростат ще добием вярната представа за статистика в здравеопазването ,освен това има медицина на бедствия и катастрофи, но травма регистър в световен мащаб е нещо изключително за опазване на живота и нека България да има съвременно здравеопазване.