Публикация

​Апаратът на лабораторията по микробиология хваща 400 причинители

Информация за вида на причинителя и неговата чувствителност за 6 часа, може да се правят и спешни анализи


В нашата лаборатория се извършват изследвания на пациенти, които идват в ДКЦ. Целта е да се открият конкретните причинители на инфекции и да се получат данни за чувствителност към антибиотици. Всяко лечение трябва да бъде ориентирано към причинителя и да бъде съобразено с чувствителността на бактериалния щам, изолиран като причинител на инфекцията. Работи се с автоматизиран апарат за диагностика, идентификация и антибактериална чувствителност. Благодарение на него се постига доста по-кратко време за реакция от конвенционалните методи за идентификация. Получаваме информация за вида на причинителя и неговата чувствителност за 6 часа вместо за обичайните 12 до 24 часа. 

Предизвикателствата пред нашата лаборатория са свързани с това, че съществуват безкрайно много причинители. Апаратът може да обхване около 400 вида, което означава, че на практика са включени всички патогенни за човешкия организъм бактерии.
Наред с изследванията за пациенти извършваме планирани микробиологични изследвания на болничната среда или при възникването на проблем. Работата на микробиолога за установяване на инфекциите е важно както преди хирургическата операция, така и след това. Ако например в болница „Света Екатерина“ дойде пациент с неясен фебрилитет (висока температура), преди да бъде опериран, той трябва да бъде излекуван. Операцията винаги е стрес за организма, така че съществуващите инфекции трябва да бъдат овладени. В случай, че се налага спешна операция на сърцето, в лабораторията има възможност за бърза диагностика. Така пациентът успоредно на операцията ще бъде лекуван с антибиотици, адекватни на изолирания причинител.

Другият апарат, с който разполагаме е подобен на този за идентификация на инфекциозните причинители. Той е за изследване на хемокултури, т.е. за анализ на кръв за наличие на бактерии или диагностика на сърдечно-съдови инфекции, каквито може да има при болни с възпаление на клапата. Тогава се взима кръв, прави се посявка и пробите се зареждат в апарата. При първата поява на размножаване, растеж на бактериите апаратът веднага сигнализира. Това се случва обикновено до втория час. Така специалистите могат да действат адекватно, след като са наясно какво всъщност се случва в кръвта и какъв е причинителят на инфекцията.

Коментари