Публикация

Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари в България

Изследването е представено на 4-а конгрес по обща медицина с международно участие, проведен в "Новотел Пловдив"


Проучването е направено на база на анкета с 243-ма общопрактикуващи доктори от страната. Интересът е съсредоточен главно върху изследване специфичното поведение на медиците - по време на прегледи на пациенти с различни заболявания. В заключение се изтъква, че при 3/4 от личните доктори професионалното поведение съответства на добрите практики. Само при 28% се отчитат отклонения и поведенчески проблеми. 

Прикачени файлове

prezent.pptx

Коментари