Публикация

Трето „Училище да пациенти и родители на деца с атопичен дерматит” се проведе в Плевен

Цел на проведеното обучение е в резултат на придобитите по време на училището, знания и умения, пациентът и неговите близки да бъдат в състояние да познават заболяването


В Плевен се проведе 3-то поредно „Училище за пациенти и родители на деца с атопичен дерматит“ в Плевен. Това е третата среща на пациенти с Атопичен дерматит и техните лекуващи лекари, организирана в гр. Плевен по инициатива на Клинката по кожни и венерически заболявания към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен и Сдружение Дерматология и Венерология Плевен. Предишните две училища за пациенти с Атопичен дерматит в нашия град бяха проведени през декември 2013 г. и май 2014 г. На 3 декември тази година училището се проведе от плевенските дерматолози доц. д-р Ивелина Йорданова и проф.д-р Димитър Господинов. В рамките на час те представиха основни насоки за справяне с болестта следвайки принципите на терапевтичното обучение на пациетите. Обучението на пациентите е предназначено да създаде умения за самостоятелно справяне или адаптиране на терапията към тяхното хронично заболяване, чрез непрекъснато подобряване на уменията им. Основна цел при лечението на хроничните заболявания, каквото е и заболяването Атопичен дерматит, е както осигуряване на адекватно лечение, така и подобряване на качеството на живот на пациента и неговото семейство. Цел на проведеното обучение е в резултат на придобитите по време на училището, знания и умения, пациентът и неговите близки да бъдат в състояние да познават заболяването, вероятните причини за неговото възникване и влошаване, както и да се справят с ежедневните предизвикателства на болестта. Пациентите се запознаха с терапевтичните схеми и начина на приложение на отделните медикаменти, както и с допълващите лечението средства. Информацията, която се даде в рамките на училищата по Атопичен дерматит е насочена само към практичните ежедневни нужди на пациента, без излишна теория. Същинското обучение включва няколко задължително включени теми, които могат да бъдат разделени от интерактивни дискусии: медицинска информация за заболяването, предоставена с елементарна теория и терминология; влошаващи фактори и адаптация на грижата за кожата за профилактика на обострянията- информация за ползваните медикаменти, допълващи продукти, физиотерапевтични методи и др.Също така и определяне на грижите за кожата на пациенти с Атопичен дерматит в ежедневието. Подобни училища за родители на деца с атопичен дерматит се провеждат по инициатива на създадената в България през юни миналата година от Фондация „Екзема“ гр. София от водещи български дерматолози Доц.д-р Жана Казанджиева, Член кор. Проф. Д-р Николай Цанков, д-р Петьо Брезоев и др.

" }-->

Коментари