Публикация

Лазерна терапия намалява риска глаукомата да прогресира

Постига се намаляване на вътреочното налягане, а лекарствата може да се редуцират


Най-общо има три начина за лечение при глаукома: 

  • медикаментозно (най-вече с капки),
  • лазерна терапия,
  • оперативно.

Целта на лечението при глаукомите е спирането или поне забавянето на развитието на заболяването и съхранение на останалото функционално зрение. Все още единственият доказано ефективен начин за овладяване на структурните изменения и съхранение на зрителните функции е намаляването на вътреочното налягане, казва д-р Станислава Костова, началник на Първо очно отделение в Александровска.

Селективната лазерна трабекулопластика (апаратът е показан на двете снимка) е един от най-съвременните методи за лазерно лечение на откритоъгълните форми на глаукомата, които са и най-често срещаните. Целта на интервенцията е да се намали вътреочното налягане. С лазера се третира трабекулума – това е зоната в окото, през която се оттича вътреочната течност. Процедурата обикновено трае между 5 и 10 минути на око. Преди процедурата задължително се поставят обезболяващи капки. Интервенцията е изцяло безкръвна. След нея не е необходимо да се спазва някакъв специален режим – не се нарушава ежедневието и начина на живот на пациента. По преценка на лекаря, след интервенцията могат да се приложат нестероидни противовъзпалителни капки за няколко дни.

В повечето случаи ефектът на лазера започва около 2-4 седмици след интервенцията. С колко ще намалеят стойностите на вътреочното налягане, е строго индивидуално при всеки пациент.

Нежеланите реакции са изключително редки, като една от основните причини за това е характерът на самия лазер – той е нискоенергиен. След процедурата може да се наблюдава леко зачервяване на окото и дразнене. Тези оплаквания отминават в рамките на 24 часа. Селективната лазерна трабекулопластика е една от най-безопасните за пациента терапевтични процедури за лечение на глаукомата! Доказателство за това е и факта, че селективната лазерна трабекулопластика може спокойно да се прилага повече от веднъж при пациентите. 

Полза

Чрез извършването на селективна лазерна трабекулопластика (на снимката вдясно) при пациентите се постига намаляване (в различна степен) на вътреочното налягане, като се подобрява и оптимизира терапевтичния режим. Това съответно води до намаляване на риска от прогресия на заболяването. Ако се прилагат един или няколко вида антиглаукомни капки, те могат да бъдат изцяло спрени или да се редуцира броят им, в зависимост от ефекта от лазера и по преценка на лекуващия лекар. Редовните контролни прегледи с проследяване на стойностите на вътреочното налягане след процедурата е задължително.

  • Голяма част от пациентите с глаукома, приблизително 50%, остават недиагностицирани.
  • Около 50% от лекуваните за глаукома нямат такова заболяване.
  • Над 50% от пациентите не спазват стриктно предписаната от лекаря терапия.

Кога да отидем на очен лекар?

Независимо дали човек има или не някакви оплаквания от очите си задължително е поне веднъж в годината да посещава очен лекар. Това е още по-наложително ако пациентът е изложен на по-висок риск от развитието на глаукома. Основните рискови фактори са възраст над 45 г, кръвен роднина с глаукома, измерени високи стойности на вътреочното налягане, заболявания на щитовидната жлеза, диабет, съдови заболявания, травми на очите, развита глаукома на другото око, високо късогледство и др. Тези пациенти е добре да посещават очен лекар поне два пъти в годината.

Ако при пациента вече е диагностицирана глаукома и има назначено лечение, контролните прегледи са задължителни и са поне на четири месеца. По преценка на специалиста те могат да са и по-чести. Основната цел е да се проследи ефектът от лечението и ако той не е задоволителен, терапията да бъде променена. Също така се правят изследвания, които да установят дали заболяването прогресира. Ако са налице симптомите на остър глаукомен пристъп, пациентът незабавно трябва да отиде при специалист и спешно да се започне лечение.

Как се лекува глаукомата?

Най-общо има три начина за лечение: медикаментозно (най-вече с капки), лазерна терапия и оперативно, пояснява д-р Костова. Целта на лечението при глаукомите е спирането или поне забавянето на развитието на заболяването и съхранение на останалото функционално зрение.

Загубата на зрение при глаукомите е необратима. Именно поради тази причина е от огромно значение ранната диагностика на заболяването, своевременното започване на лечение и активното проследяване на пациентите.

„Александровска болница“ е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на глаукомата. В нея функционира и най-старото и утвърдено глаукомно отделение. Високия професионализъм и квалификация на кадрите в най-голямата университетска болница в страната са от огромно значение за успеха в борбата с глаукомата.

Коментари