Публикация

За пръв път в България се извърши ендоскопско премахване на рак на дебелото черво от два хирургични екипа едновременно

Туморът е отстранен чрез синхронен коремен и трансанален достъп. Този метод е нов в световен мащаб - приложен е за първи път преди около 2 г.


Авангардно оперативно лечение на 49-годишна жена с рак на дебелото черво приложиха хирурзите в университетска болница Софиямед. Интервенцията е извършена едновременно от два хирургични екипа, които са използвали два достъпа – коремен и трансанален, за да премахнат изцяло туморът на пациентката. Подобен тип лапароскопска операция се прави за първи път в България, а самата методика за използването на два достъпа е позната на световната медицинска общност едва от около 2 години. Иновативният подход е демонстриран за пръв път на живо по интернет от два екипа по време на AIS Channel Forum (форум за новости в хирургията), провел се на 24-ти ноември в Барселона, а в Университетската болница „Софиямед“ това се случва преди седмица.

Д-р Сергей Сергеев, завеждащ отделението по хирургия в УМБАЛ „Софиямед“ коментира, че сложността на операцията се крие именно в едновременната работа на два опериращи екипа и то в две различни зони на човешкото тяло, като интервенцията изисква изключителна опитност и прецизност от страна на хирурзите.

„Проблемът при този тип операции е в екзактността на оперативната интервенция, която се постига чрез високотехнологичен инструментариум с цел превенция на увреди на важни структури в човешкото тяло.Определено мога да кажа, че 

методът е авангарден, особено за България

Радвам се, че ние сме първите, които го приложихме у нас и то успешно, и най-важното- постигнахме максимално добър резултат за пациентката“, коментира д-р Сергеев.

49-годишната жена е диагностицирана с ректален тумор в лечебното заведение, в което постъпва по спешност през месец август. Тогава специалистите й извършват оперативно палеативно лечение, позволяващо й комфорт на живот и възможност за провеждане на предоперативна адювантна химио и лъчетерапия, като част от комплексното лечение. Когато то приключва пациентката се връща в „Софиямед“ и екипът хирурзи взима решението за нестандартната операция.

„Избрахме иновативния лапароскопски подход чрез два достъпа от два екипа, тъй като в конкретния случаи имаше и придружаващо заболяване, което не позволява времево дълга оперативна намеса“, уточнява хирургът.

Той обяснява, че този тип операции, извършени от един екип са по-продължителни във времето и при пациентката в случая биха били неприложими. От друга страна отворения тип операции са съпътствани от тежки оперативни травми(голям оперативен разрез) и кръвозагуба, и обикновено възстановяването при тези пациенти е по-дълго и болезнено. Цялата интервенция екипът на отделението по хирургия в „Софиямед“ осъществява с помощта на две ендоскопски системи от най-висок клас на лидерът в производството на лапароскопска техника „Karl Stortz” чрез т.нар. миниинвазивна методика.

Тя е много по-щадяща и позволява по-малка кръвозагуба, 

по -лесен и бърз следоперативен възстановителен период, както и по-малка следоперативна болка. Извършена по този начин операцията покрива напълно всички онкологични принципи при оперативното лечение на ниските тумори на дебелото черво и е приложима при всички пациенти с подобен тип находка“, уточнява д-р Сергеев.

Благодарение на приложения метод пациентката е изписана на 5-тия следоперативен ден в добро общо състояние и със запазени физиологичните пътища.

Коментари