Публикация

Оптичен кохерентен томограф дава прецизно изображение на отделните роговични слоеве

Използва се за диагностика и проследяване на заболявания на ретината като макулна дегенерация, едем на макулата, вродени дистрофии на заден полюс, хориоретинити, централен хориоретинит, глаукома и други


Оптичната кохерентна томография (ОСТ) е съвременен образен метод в офталмологията, който поради изключителната си приложимост и полезност е широко използван и необходим. Първо очно глаукомно отделения на Александровска болница разполага с такъв апарат от най-ново поколение, посочва д-р Станислава Костова, началник на отделението. ОСТ използва монохроматична светлина с определена дължина на вълната. Тази светлина е част от слънчевия спектър и за това не се наблюдават никакви странични и вредни явления бърху окото и организма. Тъканите имат способността да пропускат, разсейват и отразяват тази светлина, което след обработка на отразения сигнал се използва за конструиране на образ от очното дъно или на стуктурите от предния очен сегмент. 

ОСТ дава изображение на отделните роговични слоеве, което е незаменимо при заболявания на роговицата. Методът измерва роговичната дебелина (пахиметрия), което е важно за диагностиката и оценката на риска от прогресия при глаукома. Друго предимство е измерването на дълбочината на предна камера, степента на закритост и конфигурация на преднокамерния ъгъл и разположението на иридо-лещената диафрагма – също от съществено значение при глаукома. Използва се и за диагностика на кисти и тумори на ириса.

Друго безценно приложение на ОСТ е диагностика и проследяване на заболявания на ретината като макулна дегенерация, едем на макулата, вродени дистрофии на заден полюс, хориоретинити, централен хориоретинит, глаукома и други.

Глаукомата е дегенеративно заболяване на вътрешните ретинни слоеве и диска на зрителния нерв, водещо до необратима слепота. Това означава, че при липса на навременна ранна диагностика и своевременно ефективно лечение, възможностите за запазване на добро зрение намаляват. При развита и напреднала глаукома не може да се възвърне намаленото вече зрение, може единствено да се спре бъдещо влошаване. За това при съмнение за глаукома, при кръвен роднина с глаукома, при налични рискови фактори за заболяването и възраст над 45 години е препоръчително редовни ежегодни прегледи за ранна и навременна диагностика. Стандартните методи за изследване за глаукома са безценни, но често разчитайки само на тях се пропускат ранните глаукомни изменения. ОСТ доказано дава обективна количествена информация за наличието и степента на най-ранни глаукомни промени в ретината, често преди те да са се отразили на периферното зрение и периметъра.

Topcon 3D OCT-1 софтуерна версия 8.11, в сравнение с други ОСТ апарати дава по-прецизна сегментация на ретинните слоеве, с възможност за измерване на вътрешния плексиформен слой и слоя на телата на ганглийните клетки отделно от нефрофибрилерния слой в макулата.Това е важно заранната глаукомна диагностика. Друго негово предимство е модула за стъкловидно тяло и модула за хориоидея.

Високата разделителна способност на ОСТ дава възможност за много по-детаилно изображение на отделните очни структури отколкото другите образни методи като В-ехография, ултразвуковата биомикроскопия и ядреномагнитен резонанс.

Коментари