Публикация

Какво представлява рака на маточната шийка?

Най- добрият начин за превенция е скринингът


Рак на маточната шийка

Заболявоемостта от рак на маточна шийка значително спада за последните десителетия за страните на Северна Америка и Западна Европа. Същото се отнася и за показателя смъртност, който показва стабилна тенденция към спадане от 1975г до сега благодарение на значителните подобрения в ранната диагностика и като резултат на широкото приложение на скринингови програми (Рар тест).

Признаци и симптоми

Симптомите не се появяват чак до моментна когато клетките на маточната шийка се изродят в ракови и инвазират околните тъкани. След като това се случи най- честият симптом е вагинално кървене. Това кървене се появява извън нормалното кървене по време на менструаклния цикъл и често бива причинявано от сексуален акт (нарича се контактно кървене), вагинален душ или гинекологичен преглед. Менструалното кървене може да продължи по дълго и да бъде по обилно от обикновенното. Кървене след менопауза или силно вагинално течение, могат също да бъдат симптоми на рака на маточната шийка.

Рискови фактори

Основанта причина за рак на маточната шийка е инфекцията с определн вид човешки папиломен вирус (HPV). Жени, които започват да водят сексуален живот в ранна възраст или които имат множество сексулани пратньори са с повишен риск от инфекция с HPV и съответно повишен риск от развитие на рак на шийката. Възможно е обаче жена да се инфектира с HPV дори и да е имала дори и само сексулаен партньор ако той е носител. Трябва да се отбележи че инфекцията с HPV е често срещана при здрави жени и рядко води до рак на шийката. Канцерогенният ефект на инфекцията с HPV може да бъде усилено от някои други рискови фактори, като например състояние на намален имунитет, тютюнопушене и други и така да се стигне до рак. Дългогодишната употреба на контрацептиви също е свързана с повишен риск от рак на маточната шийка.

Превенция

Най- добрият начин за превенция е скринингът. Той представлява редовно изследване чрез Рар тест. Скринингът може да предотврати развитието на рак посредством откриване на начални изменения, които са все още доброкачествени (наричат се преканцерозни лезии).
От както скринингът е въведен по широко откриването на такива начални лезии стана изключително често, а случаите на инвазивен рак значително намаляха. Провеждането на Рар тест представлява проста процедура при която се събират малко количество клетки от маточнат шийка и се изследват под микроскоп (цитонамазка). Трябва да се отбележи че този тест е ефективен но не перфектен. В редки случаи се дава нормален резултат, а всъщност има наличие на видоизменени клетки (фалшиво негативен резултат) и обратно, понякога резултатите могат да бъдат положителни, а в съшото време клетките са нормални (фалшиво позитивен резултат). В случаите когато резултатът от Рар теста са гранични може да се използва допълнителен ДНК тест за откриване на HPV варианти свързани с рак на шийката. За щастие повечето преканцерозни състояния се развиват бавно поради което почти всички случаи на рак могат да бъдат предотвратени предварително, ако всяка жена използва скрининг редовно. Изключително важно за всички жени да спазват правилата за скрининг дори да са получили HPV ваксина.
Съществуват две ваксини които са одобрени от регулаторните власти за превенция на най- честите видове HPV инфекции които причиняват рак на шийката; Gardasil е одобрен и се използва в САЩ при жени от 9- 26 годишна възраст; а Cervarix е одобрен в Европейския съюз при жени м/у 10- 25 годишна възраст.

Лечение

Предраковите лезии могат да бъдат лекувани посредством електрокоагуация (унищожаване на засегнатата тъкан посредством висока температура предизвикана от електрически ток), криотерапия (унишожаване на изменените клетки посредством силно охлаждане), лазерна аблация или минимална хирургична интервенция.

Инвазивните карциноми на маточната шийка обикновенно се лекуват с операция, радиотерапия (лъчелечение) и в някои случаи химиотерапия.

Преживяемост

Пет годишната преживяемост е 70%, като при пациентките диагностицирани в локализиран стадии тя достига до 91%.

Коментари