Публикация

Музей по история на медицината

Във Варна се намира единственият на Балканите музей по история на медицината.


Музеят е основан през далечната 1869 година като първата благотворителна болница в България. В музея е показано цялото развитие на българската медицина от древността до Възраждането и развитието на медицинското обслужване след Освобождението на България. 

Музейните експонати са разположени на площ от 400 кв.м в 3 експозиционни зали и 2 фоайета. Първа зала обхваща времето от 4000 пр.н.е. до 1393 г., края на Второто българско царство. Във витрини са изложени многобройни костни образци, чиито текстови, снимкови и графични пояснения разказват как и от какво е боледувал човекът по нашите земи. 

Показани са и предмети, допълващи характеристиката на този период: каменни брадвички и кремъчни ножове, глинени зооморфни фигури и ритуални съдове, бронзови и железни хирургични инструменти, монети с изображения на здравеносни божества, водопроводни и канализационни тръби, спортни уреди, копия от оброчни плочки и фигури на богове от здравеносния пантеон. Втора експозиционна зала обхваща периода от 1393 г. до Възраждането. 

В историко-медицински аспект характарен момент е черковно-манастирската медицина. Показани са икони на лечители - безсребърници. Витрините изобилстват с предмети за баене и врачуване, инструменти за пускане на кръв и занаятчийски клещи за вадене на зъби. 

Със снимки, документи и лични предмети са представени първите български лекари. Трета експозиционна зала проследява историята на медицинското обслужване по време на Освободителната война, началото на здравното дело в освободена България до 40-те години на 20-ти век. Представени са инструментариум, апаратура, предмети, нумизматика, книги, документи и др.

В музея са събрани и над 4000 стари медицински книги, списания, вестници и др. на различни езици, които са вече библиографска рядкост и могат да служат на всички занимаващи се с проблемите на историята на медицината. Тук е представена и една от най-богатите в страната палеоантропологични колекции, медицински инструменти от времето на траките, гръцката колонизация, римската империя и началото на българската държава. 

В музея могат да се видят най-различни народно-медицински лечебни средства и предмети, занаятчийски клещи за вадене на зъби. Особено интересна е колекцията от стоматологични столове и апаратура, с които са разполагали стоматолозите преди повече от 100 години. В музея има и разнообразна апаратура - от ехограф до рентген. Тук може да се добие реална представа за лекарските кабинети и аптеките от началото на миналия век.

Контакти:

Адрес: ул."Параскева Николау" № 7

Телефон: 052/63 97 29

Работно време: 08.30 - 16.30 ч.

Почивни дни - Събота и неделя

Вход безплатен

Коментари

Апаратурата в много болници е достойна за този музей...