Публикация

Съвременна центрофужна плазмафереза – нови аспекти (РЕЗЮМЕ)

От месец май 2014 г. в Клиниката има апарат за центрофужна плазмафереза с приложение за терапевтична афереза и клетъчни терапии. Резюмето е на доклад, представен на Националната конференция по нефрология 2014 в Хисаря


Р. Пенков, П. Ангелов и С. Христова, ВМА – София

Лечебните плазмаферезни техники са два вида – филтрационна и центрофужна. За 10 години работа по филтрационен метод сме провели 494 процедури. От месец май 2014 г. в Клиниката има апарат за центрофужна плазмафереза с приложение за терапевтична афереза и клетъчни терапии.

В нашата практика използваме мобилен автоматичен сепаратор на компонентите на кръвните клетки, базиран на центрофужна система, създаваща възможност за отделяне на кръвта и сепарирането ѝ на формени елементи и плазма, оптичен автоматичен интерфейс за управление и извършване на терапевтичните аферезни процедури. Системата изисква да бъдат въведени конкретни данни за пациента – пол, височина и тегло – за определяне на общия обем кръв (TBV), хематокрит на пациента (Hct) – определящ динамичното въздействие за сепарация и заместване на обемите при терапевтичните процедури. Така, благодарение на плазмения интерфейс точно се пресмята необходимият обем третирана плазма. За периода, през който използваме апарата, сме включили 5 пациенти на терапия с различни нозологични единици: 2 пациенти със сепсис, 2 с лупус еритематодес дисемината (ЛЕД) и един с анти-D-антитела. При двама от тях изходът е летален – 1 ЛЕД и 1 сепсис, поради авансиране и усложнение на основното заболяване. При останалите трима бяха постигнати много добри лабораторни параметри и клинични резултати.

С използването на центрофужната плазмафереза се постигат високи обеми плазма, съобразени с телесната маса и хематологичните параметри на пациентите при задаване на индивидуална терапевтична програма.

Коментари