Разходи за здравеопазване в условия на криза
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Разходи за здравеопазване в условия на криза

Разходи за здравеопазване в условия на криза

сп. Икономически и социални алтернативи, 2014, бр. 4, стр. 69-84

Статията е в прикачения файл!

Димитров Д, Баймакова М, Попов Г. Разходи за здравеопазване в условия на криза. – Икономически и социални алтернативи, 2014, № 4, 69-84.

Прикачени файлове

15_Baymakova.pdf
Реклама

Мнения