Публикация

Разходи за здравеопазване в условия на криза

сп. Икономически и социални алтернативи, 2014, бр. 4, стр. 69-84


Димитров Д, Баймакова М, Попов Г. Разходи за здравеопазване в условия на криза. Икономически и социални алтернативи, 2014, № 4, 69-84.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

14 декември 2014

Прикачени файлове

pdf
Healthcare Expenditure in Times of Crisis

Коментари