Публикация

Неясно фебрилно състояние и токсоплазмоза: клинични случаи

сп. Обща медицина, 2014, бр. 4, стр. 43-48


Baymakova M, Plochev K, Dimova Y, Popov G, Mihaylova R, Chobanova P. Fever of unknown origin and toxoplasmosis: case reports [in Bulgarian]. General Medicine 2014; 16(4): 43-48.

 

SJR (2014): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

14 декември 2014

 

 

Прикачени файлове

18_Baymakova.pdf

Коментари