Публикация

Лекари от Европа, Азия и Америка обсъждат у нас иновациите в медицината

Във фокуса на научното събитие ще бъдат новите тенденции в диагностика и лечение на вътрешните болести, кардиология, гастроентерология, неврология, ендокринология, педиатрия, дерматология, както и проблеми на общественото здравеопазване, в храненето и диететиката


Първият международен конгрес „Иновации в медицината” ще се проведе в София 12 – 14 юни 2015 г. Организатор на научното събитие е Българска академия на науката и изкуствата.

Конгресът е предназначен за широк кръг лекари и специалисти в клиничната и превантивна медицина. Тематиката е разнообразна с акцент върху новите тенденции в диагностика и лечение на вътрешните болести, кардиология, гастроентерология, неврология, ендокринология, педиатрия, дерматология, както и проблеми на общественото здравеопазване, в храненето и диететиката. Предвижда се и тематика в областта на молекулярната патология, клиничната патология, медицинска генетика и на лабораторната медицина.

Очакват се над 250 наши и 30 – 50 чуждестранни участници от Европа, САЩ и Азия. Поканени са и водещи в медицината чуждестранни лектори.

В рамките на Конгреса ще се проведе студентска научна сесия, организирана от Академичния клуб на студенти-изследователи към академията.

" }-->

Прикачени файлове

Покана_БАНИ

Коментари

Очаквам интересен форум.