Публикация

Х Национален конгрес по хранене с международно участие - 2015 г.

Научният форум ще се проведе на 27-30 май 2015г. в к.к. „Свети Константин и Елена“ - Международен дом на учените „Фредерик Жолио – Кюри“. Организатор на събитието е Българско дружество по хранене и диететика


Регистрация:

 • Ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 15 февруари 2015
 • Регулярна регистрация на делегати в Конгреса – от 16 февруари 2015 до 30 март 2015
 • Късна регистрация на делегати в Конгреса – от 31 март 2015 и на място
Важни дати:
 • Откриване - 27 май 2015 – 16:00 ч 
 • Коктейл „Добре дошли” – 27 май 2015 – 19:30 ч
 • Официална вечеря – 29 май 2015 – 20:00 ч
 • Закриване  – 30 май 2014 – 12:30 ч
Основни теми на Конгреса:
 • Физиология и биохимия на храненето – функционални храни и напитки
 • Състав и безопасност на храните – пробиотици и пребиотици
 • Макро- и микронутриенти – хранене и здравословен начин на живот
 • Хранене при децата и подрастващите – хранене и хидратация
 • Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните - хранителни добавки
 • Заболявания. Хранителна превенция и диетотерапия – клинично хранене – ентерално и парентерално
 • Затлъстяване и асоциирани заболявания. Хранене
 • Метаболитен синдром – профилактика и лечение – хранителна епидемология
 • Съвременни хранителни технологии – хранителна политика
" }-->

Коментари