Публикация

Ред за ежедневното отчитане на ЛЗ за БМП през Персонализираната информационна система /ПИС/ на НЗОК по време на коледните и новогодишните празници

Във връзка с приетите от Правителството промени и размествания в работните дни през коледните и новогодишните празници и необходимостта от ежедневно отчитане на ЛЗ за БМП в периода от 22.12.2014 г. до 04.01.2015 г., НЗОК уведомява договорните партньори за реда на отчитането.


Във връзка с приетите от Правителството промени и размествания в работните дни през коледните и новогодишните празници и необходимостта от ежедневно отчитане на ЛЗ за БМП в периода от 22.12.2014 г. до 04.01.2015 г., НЗОК уведомява договорните партньори за реда на отчитането:

1. Постъпилите и изписаните пациенти във времевия интервал от 00:00 часа на 22.12.2014 г. до 23:59 часа на 22.12.2014 г. могат да се подават до 16:00 часа на 23.12.2014 г.

Корекции на файлове, обработени с грешка в този времеви интервал, се подават до 08:00 часа на 29.12.2014 г.

2. Постъпилите и изписаните пациенти във времевия интервал от 00:00 часа на 23.12.2014 г. до 23:59 часа на 28.12.2014 г. могат да се подават до 16:00 часа на 29.12.2014 г.

Корекции на файлове, обработени с грешка в този времеви интервал, се подават до 08:00 часа на 30.12.2014 г.

3. Постъпилите и изписаните пациенти във времевия интервал от 00:00 часа на 29.12.2014 г. до 23:59 часа на 29.12.2014 г. могат да се подават до 16:00 часа на 30.12.2014 г.

Корекции на файлове, обработени с грешка в този времеви интервал, се подават до 08:00 часа на 05.01.2015 г.

4. Постъпилите и изписаните пациенти във времевия интервал от 00:00 часа на 30.12.2014 г. до 23:59 часа на 31.12.2014 г. могат да се подават до 16:00 часа на 05.01.2015 г.

Корекции на файлове, обработени с грешка в този времеви интервал, се подават до 08:00 часа на 06.01.2015 г.

5. Постъпилите и изписаните пациенти във времевия интервал от 00:00 часа на 01.01.2015 г. до 23:59 часа на 04.01.2015 г. могат да се подават до 16:00 часа на 05.01.2015 г.

Корекции на файлове, обработени с грешка в този времеви интервал, се подават до 08:00 часа на 06.01.2015 г.

Обръщаме Ви внимание, че при неспазване на горепосочените срокове за изпращане на ежедневните отчети от ЛЗ за БМП, по утвърден формат от НЗОК за постъпилите и изписаните пациенти, следва да се прилага чл. 17, ал. 6 и ал. 9 от Приложение № 2Б към чл.2. от ПМС № 94/24.04.2014 г.

" }-->

Коментари