Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение
19.12.14
ГПСМП НМ Дженомикс
ГПСМП НМ Дженомикс
Медицински център
Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение

Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение

Иновативен тест опрeделя качеството на провежданото онколечение. Става дума за немският тест Maintrac, които вече е на разположение на българските пациенти и техните лекуващи лекари.

Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение. Става дума за немският тест Maintrac, които вече е на разположение на българските пациенти и техните лекуващи лекари.

Ракът е едно от най-бързо прогресиращите заболявания през този век. По данни на световната здравна организация новодиагностицираните случаи през 2014 г. са с 50% повече от заболелите през 2008-ма. Специалистите често посочват като причина за това нездравословния начин на живот, високите нива на стрес, генетичната предразположеност и т.н.

Истината е обаче, че причините са комплексни и индивидуални при всеки пациент. По-значим е факта, че при всеки конкретен случай са налице различни клетъчни и генетични изменения обуславящи коварния характер на болестта, честата резистентност към лечение и последващите усложнения. На този мрачен фон, обаче има и положителна новина.

През последните години ефективността при лечението на рак отбелязва значителен напредък. Основната причина се крие в напредъка на молекулярнaта биология и зараждането на така наречения персонален подход и лечение. В клиничната практика навлизат все повече изследвания за оценка индивидуалното състояние на всеки пациент и молекулярно-генетичния профил на болестта.

Учените изхождат от най-коварните свойства и характеристики на рака и разработват методи за адекватен избор и контрол на лечението. Идеален пример за такава технология са изследванията базирани на циркулиращи в кръвта туморни клетки. Злокачествените образования имат свойството да отделят туморни клетки в кръвта на пациента и по този начин да образуват разсейки в отдалечени органи. Дори при пациенти в ремисия подобни клетки остават в кръвообращението, обуславяйки риск от рецидивиране на заболяването.

Модерни методи за детекция и преброяване на тези клетки, се прилагат все по-масово като надежден подход при проследяване ефекта от лечението. Увеличаване количеството циркулиращи туморни клетки в пациента, по време или след химиотерапия, е индикация за повишена туморна активност, неефективност на лечението и висок риск от метастази. От друга страна намаляването в броя им показва ефективна терапия и по-добра прогноза.

http://www.hospital.bg/news-6711-inovativen-test-o...

Мнения