Публикация

Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение

Иновативен тест опрeделя качеството на провежданото онколечение. Става дума за немският тест Maintrac, които вече е на разположение на българските пациенти и техните лекуващи лекари.


Иновативен тест опраделя качеството на провежданото онколечение. Става дума за немският тест Maintrac, които вече е на разположение на българските пациенти и техните лекуващи лекари.

Ракът е едно от най-бързо прогресиращите заболявания през този век. По данни на световната здравна организация новодиагностицираните случаи през 2014 г. са с 50% повече от заболелите през 2008-ма. Специалистите често посочват като причина за това нездравословния начин на живот, високите нива на стрес, генетичната предразположеност и т.н.

Истината е обаче, че причините са комплексни и индивидуални при всеки пациент. По-значим е факта, че при всеки конкретен случай са налице различни клетъчни и генетични изменения обуславящи коварния характер на болестта, честата резистентност към лечение и последващите усложнения. На този мрачен фон, обаче има и положителна новина.

През последните години ефективността при лечението на рак отбелязва значителен напредък. Основната причина се крие в напредъка на молекулярнaта биология и зараждането на така наречения персонален подход и лечение. В клиничната практика навлизат все повече изследвания за оценка индивидуалното състояние на всеки пациент и молекулярно-генетичния профил на болестта.

Учените изхождат от най-коварните свойства и характеристики на рака и разработват методи за адекватен избор и контрол на лечението. Идеален пример за такава технология са изследванията базирани на циркулиращи в кръвта туморни клетки. Злокачествените образования имат свойството да отделят туморни клетки в кръвта на пациента и по този начин да образуват разсейки в отдалечени органи. Дори при пациенти в ремисия подобни клетки остават в кръвообращението, обуславяйки риск от рецидивиране на заболяването.

Модерни методи за детекция и преброяване на тези клетки, се прилагат все по-масово като надежден подход при проследяване ефекта от лечението. Увеличаване количеството циркулиращи туморни клетки в пациента, по време или след химиотерапия, е индикация за повишена туморна активност, неефективност на лечението и висок риск от метастази. От друга страна намаляването в броя им показва ефективна терапия и по-добра прогноза.

http://www.hospital.bg/news-6711-inovativen-test-o...

Коментари