Публикация

Приключи процедурата за избор на член-кореспонденти на БАН

Академичната общност в Плевен за първи път има избран член-кореспондент на БАН в лицето на проф. д-р Григор Горчев.


Академичната общност в Плевен за първи път има избран член-кореспондент на БАН в лицето на проф. д-р Григор Горчев. На официалната си страница БАН обяви имената на новоизбраните член-кореспонденти по направления. В отделение "Медицински науки", направление "Клинична медицина" е избран проф. д-р Григор Горчев, Ректор на МУ-Плевен за периода 2003-2013 г. На сайта на БАН е поместена следната информация: Отделение „Медицински науки“. Направление „Клинична медицина“ -проф. дмн Григор Горчев. Роден през 1956 г. Завършва ВМИ, Плевен, където преминава целия му професионален път. Последователно той придобива три научни специалности - по акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е първият за Югоизточна Европа сертифициран хирург на конзола с роботизираната система da Vinci S. Научната продукция на проф. Горчев представя задълбочените му изследвания във важни области на медицинската наука: рак на тялото на матката, лимфогенно метастазиране при гинекологични онкологични заболявания и съвременно лечение на злокачествените заболявания на женските полови органи. Той първи в страната и в Източна Европа въвежда и развива роботизираната гинекологична хирургия.

Коментари