Публикация

Противогрипни ваксинации на медицинските специалисти. Етика и доказателства (видео)

Ваксинацията на медицински персонал води до директно намаление на вътреболничните случаи на грип.


Ежегодно в северното полукълбо се регистрират повече от 100 млн души болни от грип (10-20% от населението) и от 500 хиляди до 1 млн болни със сериозни усложне-ния в следствие на грипното заболяване. Епидемиите от грип пораждат преки и непреки икономически загуби, посредством временната липса на работна ръка, натоварването на здравните и осигурителни услуги и страданието на заболелите. Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно. Медицинският персонал също е изложен на висок риск от заразяване по време на епидемии. Рискът от заразяване при здравни работници е наличен освен чрез директен контакт с пациенти, също така и в рамките на обществения живот. Ваксинацията на медицински персонал води до директно намаление на вътреболничните случаи на грип. Обръщаме внимание на значението на лекарската препоръка за ваксинация и етичните аспекти при задължителната ваксинация на медицинския персонал и съответно решаването на проблема с ваксинацията срещу сезонен грип във ВМА.

Докладът бе представен по време на VI Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 12 до 14 ноември м. г. във Вършец. 

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Ваксини Грип Медицински специалисти ваксинация Грип д-р Андрей Галев

Коментари