Публикация

Противогрипни ваксинации на медицинските специалисти. Етика и доказателства (видео)

Ваксинацията на медицински персонал води до директно намаление на вътреболничните случаи на грип.


Ежегодно в северното полукълбо се регистрират повече от 100 млн души болни от грип (10-20% от населението) и от 500 хиляди до 1 млн болни със сериозни усложне-ния в следствие на грипното заболяване. Епидемиите от грип пораждат преки и непреки икономически загуби, посредством временната липса на работна ръка, натоварването на здравните и осигурителни услуги и страданието на заболелите. Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно. Медицинският персонал също е изложен на висок риск от заразяване по време на епидемии. Рискът от заразяване при здравни работници е наличен освен чрез директен контакт с пациенти, също така и в рамките на обществения живот. Ваксинацията на медицински персонал води до директно намаление на вътреболничните случаи на грип. Обръщаме внимание на значението на лекарската препоръка за ваксинация и етичните аспекти при задължителната ваксинация на медицинския персонал и съответно решаването на проблема с ваксинацията срещу сезонен грип във ВМА.

Докладът бе представен по време на VI Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 12 до 14 ноември м. г. във Вършец. 

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Ваксини Грип Медицински специалисти ваксинация Грип д-р Андрей Галев

Коментари