Публикация

МУ-Плевен стартира кандидатстудентската си кампания

Започват подготвителни курсове по биология и химия за бъдещите медици


За поредна година Медицински университет – Плевен стартира кандидатстудентската си кампания с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия от 10 януари 2015 г. за желаещите да кандидатстват медицина. Записването на кандидат-студентите продължава до 9 януари включително. Подготвителните курсове ще се водят всяка събота и неделя от преподаватели на висшето училище по биология и химия в 10 поредни седмици до 15 март 2015 г. Всеки курс включва 60 академични часа по съответната дисциплина и е на цена от 320 лв. От тази година висшето училище въвежда промени в съдържанието и формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност «Медицина», като програмите вече са публикувани на сайта. Изпитът по биология е с продължителност 5 часа и ще включва два отделни теста, които ще проверяват познаването на материала от 8 и 9 клас. Всеки тест ще се състои от 30 въпроса от различен тип и трудност. Единствено владеенето на материала от 10 клас ще бъде проверявано под формата наразработване на въпрос по време на изпита. Сборникът с тестовете по биология за 8 клас е вече на разположение на кандидат-студентите на касата на университета, като се очаква излизането от печат и на другия сборник с тестове за 9 клас. До края на месеца ще излезе и новият Справочник за кандидат-студенти, който ще може да бъде закупен от началото на м. февруари. Облекчава се съдържанието и формата и на изпита по химия за кандидатите за специалност «Медицина». Конкурсът по химия ще бъде с продължителност 4 часа и ще включва развиване на един въпрос и решаване на 4 задачи. Кандидатите могат да се подготвят за решаване на задачите с Помагалото по химия за кандидат-студенти, което университетът предлага всяка година. Подготвителните кандидатстудентски курсове по биология и химия ще приключат на 15 март преди провеждането на предварителната изпитна сесия през м. април 2015 г. На 4 април ще се проведе тестът по биология за бакалавърските програми. Предварителните изпити по биология и химия за специалност «Медицина» са съответно на 5 април и на 18 април 2015 г. Както обикновено, редовната изпитна сесия е през м. юли 2015 г., а кандидатите ще участват в класирането с по-високата оценка от двете изпитни сесии.

Коментари