Публикация

Ахилес 2000 МДЛ

.


Новооткрити кабинети на лабораторията на бул. "Руски"56, гр. Стара Загора

ОСТЕОПОРОЗА

- изследване на периферни кости (петна кост) с ултразвуков апарат по метода-QUS

- DEXA - изследване на лумбални прешлени

- DEXA - изследване на бедрена шийка

- DEXA- изследване комбинирано на лумбални прешлени и бедрена шийка

- DEXA - изследване на предмишница

- DEXA - изследване на целият тораколумбален отдел (Тх 4-Л 5) по метода IVA- със сравнителна прешленна морфометрия спрямо скалата на GENANT- тест за ранни прешленни деформации и/или фрактури

- DEXA - изследване с плътностен анализ на тъканите (масти, мускули, кости и съотношенията им в организма)

- FRAX - тест за общо прогнозиране риска от фрактури за 10 годишен период

(прави се въз основа на резултати от направени дензитометрични изследвания и съотношението им спрямо определени рискови фактори)

МАМОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

- клиничен преглед на млечни жлези

- мамография скринингова

- мамография - диагностична

- ехография на млечни жлези

- вземане на материал от секрет или пункция за цитологично изследване

СЪДОВА ДИАГНОСТИКА

- доплерсонография на периферни съдове-артерии и вени

- фотоплетизмография (за диагностика тромбози на артерите на пръстите и функционални съдови заболявания)

- капиляроскопия и студова проба

" }-->

Коментари