Публикация

Лилия Гочева: Втори линеен ускорител за ИСУЛ е жизненонеобходим

Проф. Лилия Гочева е началник на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” от 2010 г.


Проф. Лилия Гочева е началник на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” от 2010 г. До 2014 г. е член на Съвета на директорите на болницата. Пет години е национален консултант по лъчелечение. От 2000 г. е ръководител на единствения лъчетерапевтичен екип в България, участващ в провеждането на костно-мозъчна трансплантация. Консултант е на множество медицински заведения на територията на гр. София. Научната й дейност е насочена към лъчелечение на редица злокачествени новообразувания, но основният й интерес е насочен към тежката артилерия в лъчелечението – голямополевите лъчетерапевтични техники. Под нейно ръководство през последните години бяха внедрени редица най-модерни лъчетерапевтични техники.

- Проф. Гочева, имат ли основание да се страхуват пациентите, насочени към лъчелечение?

- Лъчелечението е един от основните методи, които се прилагат при злокачествени новообразувания. Онкологично болният реално се страхува от всичко - от диагнозата, от прогнозата, от изследванията, от бъдещото лечение и неговите последствия. Лъчелечението има над 100-годишна история, утвърдило е мястото си като основен метод на лечение на злокачествени заболявания. Прилагането му е свързано с използването на най-високите технологии в медицината.

- При какви локализации и форми на злокачествени заболявания лъчелечението иманай-голям ефект?

- На лъчелечение подлежат почти всички локализации на злокачествени новообразувания.

- Има ли форми на рак, при които лечението е само лъчетерапевтично?

- Най-често лечението е комплексно! Има локализации, например ранните карциноми на ларинкса, назофаринкса, кожните карциноми, които могат да се лекуват само с лъчелечение. Въпросът не е във фаворизиране на някой терапевтичен подход, а по-скоро в подбора на най-подходящия самостоятелен или комплексен такъв при конкретния пациент.

- Колко време обикновено продължава един курс лъчелечение?

- Стандартното лъчелечение продължава най-често от 4 до 6 седмици. Може обаче да се реализира и в 1 ден или в 8 седмици.

- Какви са най-честите усложнения след облъчване и може ли пациентът да направи нещо, за да ги избегне?

- Ранните реакции обикновено се наблюдават по време на лъчелечението и през първите три месеца след това. Те обикновено са обратими. Късните се развиват в следващите месеци и години. Спазването на определен хигиенно-диетичен режим и всякакви други указания, дадени от лекаря, водят до намаляване на риска от развитие на подобни реакции и последствия.

- Има ли развитие през последните години в областтаналъчелечението, какво се промени?

- Лъчелечението е високотехнологична специалност. Особено големи са промените, които се очакват в българското лъчелечение. България е в процес на тотално преоборудване на лъчетерапевтичната практика. Подобен феномен няма в света. Очаква се инсталирането на над 15 нови лъчетерапевтични уредби, повечето от които са линейни ускорители.

- В България пациентите имат ли достъп до всички методи във вашата област, които се прилагат по света?

- Доскоро бяхме далеч от най-модерните лъчетерапевтични техники. Но в момента в клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” се прилага най-модерното, т.нар. ротационно обемно модулирано по интензитет лъчелечение, известно още като „RapidArc” технология. Съвременно триизмерно лъчелечение прилагат редица български лъчетерапевтични центрове. Все още не се прилага радиохирургия, но се надяваме и това скоро да стане реален факт.

- Защо „RapidArc” технологията се приема за най-модерното лъчелечение?

- Тазитехнология е въведеназапървипът в Бирмингам в щатаАлабама, САЩ, през 2009 г. Лицензирана е съвсем скоро, едва през 2010 г. Чрез осигуряването на ултрамодерна по световен стандарт терапевтична процедура в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” България налага нов стандарт в региона. Тя става първата страна в Югоизточна Европа, която е въвела в практиката технология, даваща възможност за най-добро и бързо лечение на пациентите. По този начин влизаме в Топ 50 на лъчетерапевтичните центрове в Европа. Ключово предимство на тази технология е най-добрата комбинация между осигуряване на качествено лъчелечение, реализирано при намалено време на облъчване, водещо до подобрени лечебни резултати и добро качество на живот на пациентите. Вече го можем, имаме го в България. Това, без да е панацея, ще е равносилно на революция в борбата с рака в България.

- Какъв е Вашият конкретен опит с тези технологии?

- От четири години клиниката, която ръководя, разполага с уникална апаратура за лъчелечение. Ние представляваме пилотния център у нас, разполагащ с линеен ускорител от висок клас. С инсталирането на този линеен ускорител екипът ни трябваше да овладее за четири години опита, трупан в света повече от шест десетилетия. Радвам се, че успяваме!

- Достатъчен ли ви е един линеен ускорител?

-  Имайки предвид фактите, че Клиниката по лъчелечение в ИСУЛ е единствената в България, профилирана и в лечението на деца с онкохематологични заболявания, единствената, провеждаща целотелесно облъчване и участваща в екипите за костно-мозъчна трансплантация в България, утвърдила се като пилотния център, овладял най-модерната технология в лъчелечението, и не на последно място, единственият център за следдипломно обучение на лекарите лъчетерапевти, напълно логично е решението на МЗ за оборудването му с втори линеен ускорител от най-висок клас. С този линеен ускорител ние ще разработим и ще внедрим най-съвременното стереотактично лъчелечение – радиохирургия за глава и тяло.

- Кога смятате това да стане факт и ИСУЛ да разполага с втори линеен ускорител?

- Тук искам да се обърна с един апел към фирмите, участващи в модернизирането на българското лъчелечение: Уважаеми госпожи и господа, приемете моето уважение към Вашия труд, амбиции и усилия. България през последните седем години бе истинско предизвикателство за Вас и за търговските Ви умения. Дълбоко и искрено оценявам трудностите, с които трябваше да се справяте. Обръщам се към Вас с един човешки апел – дайте възможност този процес да завърши успешно! Нека в тези девет месеца, които остават до октомври 2015 г., успешно да бъдат инсталирани последните два линейни ускорителя в университетските комплекси на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и МБАЛ Плевен. Нека битките и споровете между фирмите да не попречат в крайна сметка на този процес. Вярвам в това! Имаме много видове и марки апаратури, а хората имат само болестта си. Тъжната истина е, че за всички лъчетерапевтични центрове и за всички апаратури има предостатъчно пациенти. Най-важното е да им осигурим всичко възможно, за да имат възможно най-голям шанс да се преборят с болестта и да оздравеят.

Коментари