Публикация

Диабетна полиневропатия и ролята на алфалипоевата киселина при диабет

Диабетна полиневропатия и ролята на алфалипоевата киселина при диабет

Алфа-липоевата киселина е ефективно средство за патогененетично и симптоматично повлияване на неблагоприятните последици от диабетна полиневропатия

 

Д-р Веселин Демирчев - ендокринолог

 

Храненето е основен жизнен процес, свързан с приемането, преработването и усвояването на храната от околната среда за изграждане и обновяване на клетките и тъканите, както и компенсиране на изразходената от него енергия. След приемането на храната в организма на човека се повишава нивото на кръвната захар (глюкоза) в кръвта и това е нормално. Организмът има различни начини да се справи с това. Кoгато тези механизми са нарушени, по различни причини се развива заболяване известно на всички като диабет или захарна болест. Причините за болестта все още не са изцяло изяснени, но е известно, че са комбинация от генетични дадености и фактори, дължащи се на средата, в която живеем. Единият от проблемите на тази болест се състои в това, че глюкозата, задържайки се на високи нива продължително време, може да взаимодейства с тъканите в организма, като ги увреди, а това довежда до усложнения.

 

Именно гликацията е главната причина за проблемите, свързани с диабета, включително за увреждането на нерви, загубата на зрение или заболявания на сърцето. 

Диабетна периферна невропатия (ДПН) е дългосрочно усложнение от диабет, при което вследствие на продължително излагане на високи нива на кръвната захар, се стига до до увреждане на периферните нерви, тези, които отиват в ръцете, дланите, краката и стъпалата. Среща се при 30-50% от хората със захарен диабет. Типични оплаквания се наблюдават при около 20% отпациентите и се изразяват в болка, схващане, мравучкане, парестезии, дизестезии предимно в дисталните части на долните крайници. Окислителният стрес и последващата го нервна исхемия и хипоксия се приема за важен фактор в патогенезата на диабетната невропатия.

 

Обективните показатели, които лекарите откриват при заболелите са:

 

  • Намалена скорост на нервна проводимост,
  • Нарушен вибрационен усет. Те са предиктори за по тежки усложнения като развитие на невропатични язви на стъпалото, водещи до ампутации.

Основно и задължително условие при провеждане на лечение на диабетната невропатия е поддържането на добър гликемичен контрол (HbA1c<6.5%). Само това обаче не е достатъчно. Алфа-липоевата киселина е жизненоважно вещество, произвеждано в организма. Тя предпазва клетъчната мембрана от вредното въздействие на свободните радикали. Подпомага превръщането на въглехидратите в енергия - коензим, необходим за въглехидратния метаболизъм в биохимичните реакции на цикъла на Кребс. Изследванията показват, че изгарянето на глюкозата е една от индикациите за използване на алфа-липоева киселина при диабет тип 2 и неговите усложнения. Тя се явява единственото патогенетично средство за лечение на диабетна невропатия. Понастаящем хиляди пациенти годишно провеждат лечение на диабетна невропатия с алфа-липоева киселина в целия свят. Ефективността и безопасността на алфа-липоевата киселина при диабетна невропатия са установени в много рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания със степен на доказателственост 1b./ALADIN I,ALADIN II,ALADIN III и др. - с други думи, получените резултати са клинично значими. Установено е, че алфа-липоевата киселина повишава сниженото ниво на глутатион, предпазва от липидна пероксидация и повишава активността на антиоксидантните ензими в периферните нерви. Чрез намаляване на окислителния стрес, алфа-липоевата киселина нормализира нарушения кръвен ток към ендоневралните капиляри както и намалената скорост на нервна проводимост. Алфа-липоевата киселина има също благоприятен ефект върху някои невропептиди и така упражнява невротрофичен ефект. Тя потиска активността на фактора,чувствителен на свободни радикали в ендотелните клетки и нервите и така противодейства на предизвиканата от него нервна исхемия. Установени са и неврорегенеративни и невропротективни свойства на алфа-липоевата киселина. В организма алфа-липоевата киселина се намира в различни органи, повече в черния дроб, бъбреците и сърцето. Човешкото тяло може да я произвежда, но в незначителни количества. Като фармацевтичен продукт тя се получава по синтетичен път.

 

Изследователи от много университети са доказали, че съществува и друг потенциален механизъм, който предизвиква усложнения при диабет. Резултатите, публикувани в списания свързани с диабета показват, че е много характерен недостиг на витамини от групата В. При такива болни нивата на витамин В1 (тиамин) в кръвта се намаляват с 3/4. Ниското му ниво се обяснява с увеличаване на загубата му през бъбреците. Недостигът му предизвиква влошаване на апетита, лесна умора, мускулни болки, парализа на ръка или крак, трудности при ходене, сърдечна недостатъчност. Много от тези проблеми са добре известни усложнения при диабет. Друг витамин, свързан с това заболяване, е В6, наречен пиридоксамин. Той специфично се намесва в токсичните реакции при гликирането, улавя каталитичните метални йони, като така инхибира токсични окислителни реакциии, може да реагира със свободните кислородни радикали в клетката, като по този начин предпазва важни макромолекули като протеини и ДНК. Витамин В12 е водоразтворим и е необходим за правилното образуване на червените кръвни клетки, неврологичната функция и ДНК синтеза. Някои от лекарствата, използвани за лечението на диабета /метформиновите медикаменти/, могат да предизвикат недостиг на вит В12 и/или да влошат абсорбция му.

 

Най-доброто решение, разбира се, е всичко, от което има нужда пациентът да може да постъпва в организма с храната. Но поради повишените хранителни нужди, причинени от болестта диабет, може да се окаже разумно диабетиците да приемат висококачествени, фармацефтични продукти. Такъв продукт е Alfalipomax (Алфалипомакс). Алфалипомакс представлява хранителна добавка, предназначена за перорална употреба под формата на твърди желатинови капсули. Съдържа алфалипоева киселина, като основна активна съставка 300 мг. Тя подобрява състоянието при диабетна полиневропатия. Оптималната доза е 2 капсули дневно приети еднократно. Алфа-липоевата киселина е ефективно средство за патогененетично и симптоматично повлияване на неблагоприятните последици от диабетна полиневропатия. Добавените витамини от групата В (1, 6, 12) и фолиева киселина имат доказан ефект по отношение подпомагане лечението на диабетната полиневропатия и съпътстващата симптоматика, както и оплакваниятa и при други възпалителни заболявания на периферната нервна система. 

Коментари