Публикация

IV Научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА)

Конференцията ще е на тема: „Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология”


Тя ще се проведе от 27 – 29 март 2015 г., Варна, кк Златни пясъци, конферентен център на хотел Интернационал.
Под патронажа на ректора на Медицински университет, Варна.

Коментари