Публикация

Циркулиращите туморни клетки – изследване от ново поколение

Въпреки напредъкът през последните години в стратегиите за лечение на онкозаболяванията, общата прогноза при пациенти с диагноза рак на белия дроб остава неблагоприятна почти във всички стадии. Само пълното отстраняване на тумори в ранни етапи подобрява прогнозата.


Досегашните методи за анализиране не са точни и напълно ефективни. Ранното откриване при карцином на бял дроб е важен етап, поради нарастващият брой на болните, които по последни данни са около 94 милиона. Пушачите са основно предразположени към развитието на това онкологично заболяване.

Един от общо използваните методи за анализ на недребноклетъчен карцином на бял дроб е чрез т.нар. компютърна томография, но според проучване проведено в Болница Пастьор, Франция, около 96,4% от резултатите са фалшиво позитивни. Това е и причината за голямата нужда от откриване на нов и надежден метод за ранно диагностициране на рак на бял дроб, особено за високорисковите пациенти.

Обект на проучвания през последните няколко години са циркулиращите туморни клетки (ЦТКл). Те са подходящ маркер за определяне състоянието на пациента на един по-ранен етап от заболяването. Поради високият инвазивен характер на карцинома на бял дроб, пред учените стоеше идеята за използването му като добър модел за проучване чувствителността и броя на ЦТКл в кръвообращението като диагностичен тест. Резултатите потвърдиха първоначалната теория , че изследването и откриването на ЦТКл е най-подходящия индикатор за ранно анализиране на инвазиращ рак на бял дроб при пациенти „в риск“.

В едно от клиничните проучвания в лабораторията по Клинична патология към Болница Пастьор, проведено с около 80 пациенти без изразена патологична картина, не бяха открити ЦТКл. Тези данни още веднъж затвърждават идеята, че откриването и определянето на ЦТКл при пациенти с висок риск от развитие на рак, има важна роля за ранното анализиране. На база резултатите от тези проучвания може да се стигне до намаляване високите нива на смъртност, които са почти 87%, сред пациентите с диагноза недребноклетъчен карцином, чрез изследване нивата на ЦТКл.

В България на разположение на лекари и пациенти е метод, разработен и валидиран от Dr. Pachmann Laboratory в Германия – приложен при повече от 10 000-пациенти от Европа и Азия. Изследването нар. Майнтрак оценява броя и химиочувствителността на циркулиращите туморни клетки в кръвта на пациенти и се явява една иновативна технология за избор на най-добрия медикамент и проследяване ефективността от терапията.

Изключителен представител за България на Майнтрак е НМ Дженомикс

Коментари