Публикация

Симптоми на основните онкологични заболявания–част 1

​Ранното диагностициране на рака може да спаси живота на пациента.


Ранното диагностициране на рака може да спаси живота на пациента. Въпреки че скрининговите програми за ранно откриване на рака предоставят най-добрият шанс, много често заболяването се установява, поради това, че пациентът сам обръща внимание на симптомите.

За съжаление, не винаги е много лесно да разпознаеш симптомите на рака, когато е в много ранен стадий и много от тях могат да бъдат причинени от други, по-безобидни заболявания.

Тук ще Ви предоставим информация за няколко от най-често срещаните видове рак. Ако тези симптоми продължат повече от 2 седмици, трябва да се потърси лекарска помощ, за да се установи причината. Най-често тя не е онкологично заболявание, но това трябва да бъде установено със сигурност.


Рак на гърдата

Ракът на гърдата може да предизвика един или повече от следните симптоми:

  • бучка в гърдата или в мишницата
  • оток на цялата или на част от гърдата
  • увеличени лимфни възли в мишницата или по врата
  • люспеста или зачервена кожа на гърдата
  • промяна в големината на гърдата, формата или структурата на кожата
  • нагъване или поява на тръпчинка на гърдата
  • секреция от зърното
  • промяна във формата на зърното или вдлъбване

Много е важно да познавате гърдите си и да знаете как изглежда и чувствате Вашата “нормална” гърда.

Коментари