Публикация

Ултрафилтрация на рефрактерни асцити

Процедурите с екстракорпорална ултрафилтрация се провеждат периодично и стабилизират общото състояние на пациентите и забавят последващите темповете за набиране на асцитната течност


Доц. Ненчо Ненчев, дм - началник на Отделение по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Рефрактерните на конвенционално диуретично лечение асцити при декомпенсирани чернодробни цирози се повлияват благоприятно с екстракорпорална ултрафилтрация. Тя се провежда периодично с няколко последователни процедури и стабилизира общото състояние на пациентите и забавя последващите темповете за набиране на асцитната течност.

Конвенционално лечение на асцит обичайно включва:

 • —Режим на легло
 • —Ограничаване приема на натрий
 • —Ограничаване приема на вода
 • —Диуретично терапия – спиронолактон, тиазидни и бримкови диуретици
 • —Терапевтична парацентеза с и без субституция на албумин (4 до 6 л/дневно с 40 г албумин)
 • —Повлияване на хемодинамиката
 • —Оперативни методи – перитонео-венозни шънтове
 • —Реинфузия на асцитна течност в системното кръвообращение или в перитонеалната кухина
 • Допълнително лечение се налага при:
 • —Рефрактерните на конвенционално диуретично лечение асцити при декомпенсирани чернодробни цирози се повлияват благоприятно с екстракорпорална ултрафилтрация и последваща интраперитонеална реинфузия на пречистената асцитна течност.

Метод: Пунктиране с една игла в областта на най-голямото перкуторно притъпление /или след ехографска локализация/ в три последователни сесии (през два дни).

В заключение може да се обобщи:

 • —Процедурите с екстракорпорална ултрафилтрация се провеждат периодично и стабилизират общото състояние на пациентите и забавят последващите темповете за набиране на асцитната течност.
 • —Динамичното ехографско проследяване показва влошаване на показателите на чернодробния и бъбречен кръвоток след конвенционална парацентеза без заместване и известно подобряване след ултрафилтрация и реинфузия на асцитната течност. 

Коментари