Публикация

Дейности по КП 241 и КП 244 ще се отчитат по нови алгоритми от 17 януари 2015 г.

Проверки на НЗОК са констатирали случай, където само за месец по КП№ 244 лечебно заведение е отчело 800 хоспитализации.


ДЕЙНОСТИТЕ ПО КП № 241 И № 244, ИЗВЪРШВАНИ ОТ 17 ЯНУАРИ 2015 Г. НАТАТЪК, ЩЕ СЕ ОТЧИТАТ ПО НОВИТЕ АЛГОРИТМИ

Във връзка със зачестили запитвания от лечебни заведения, които са работили през миналата година по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), респ. с районните здравноосигурителни каси (РЗОК), и предстои да сключат договор по Националния рамков договор 2015 г. за медицински дейности за работа по клинични пътеки (КП) №241 и 244 – „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА“ и „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ“, информираме следното:

Дейностите по двете КП, извършени от 1 януари 2015 г. до 16 януари т.г. вкл., ще се отчитат по алгоритмите на пътеките от 2014 г., тъй като пациентите са приети и лекувани според тези изисквания.

Всички дейности по двете КП, извършвани от 17 януари 2015 г. нататък ще се отчитат по новите алгоритми на КП№241 и № 244.

Според Националния рамков договор 2015 за медицински дейности, НЗОК и Българският лекарски съюз (БЛС) изработиха прецизирани алгоритми на двете клинични пътеки с оглед на завишените хоспитализации по тях.

По клинична пътека №241 хоспитализациите през 2010 г. са били 25 хиляди, а през 2014 г. техният брой е нараснал на 40 хиляди.

По клинична пътека 244 ръстът на хоспитализации е бил следният:

2010 г. – 48 хиляди

2011 г. – 55 хиляди

2012 г. – 67 хиляди

2013 г. - 81 400

2014 г. – 100 хиляди

Проверки на НЗОК са констатирали случай, където само за месец по КП№ 244 лечебно заведение е отчело 800 хоспитализации.

Промените в двете клинични пътеки са направени, след като е взето под внимание мнението на трима национални консултанти – проф. д-р Андрей Йотов – национален консултант по травматология, проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, проф. Васил Хаджидеков – национален консултант по образна диагностика.

Пътеките са одобрени и подписани от БЛС.

Последните промени в клиничните пътеки ще бъдат публикувани на сайта на НЗОК днес – 16.01.2015 г., до 17.30 часа.

Коментари