Публикация

XVI национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве ще е 12 до 15 март

Организира го Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве ще се проведе в хотел “Самоков” к.к Боровец, в периода от 12 до 15 март 2015.

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ:

Организатор на XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ /БАСРЗ/

Организационен комитет:
Председател:
д-р Т. Тимева
Зам. председател: доц. д-р. Е. Ковачев
Зам. председател: д-р П. Матеев
Членове: проф. С. Кюркчиев, доц. д-р А. Щерев, Т. Милачич
Организационен секретар: З. Величкова
тел: 0887 36 09 86
e-mail: info@basrh.org

Официален агент на Kонгреса: „ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” 44
тел: 02/931-06-36, 02/831-90-49; 02/931-11-17;
e-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

2. ВАЖНИ ДАТИ НА XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ:

12 март 2015
13 март 2015
14 март 2015
Заплатена предварително до 11 март 2015 г.
45 лева
РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрация на служители на фирми спонсори

10 лева
Официална вечеря – 14 март 2015 г.Заплатена предварително до
11 март 2015

45 лева
Заплатена на място


50 лева

ЗАЛА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ НА ФИРМИ-СПОНСОРИ

Схема изложбени щандове (графика)

* Oцветените в червен цвят щандове са резервирани.

Хотел “Самоков”- к.к. Боровец

Хотел Самоков, Боровец

Хотел Самоков, конферетна зала (снимка) Хотел Самоков, стая (снимка) Хотел Самоков, ресторант (снимка) Хотел Самоков, басейн (снимка)

Share

Фирма организатор - „ВАСТЕЛС-България”

гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” 44
Лице за контакт: Ваня Иванова
тел./факс: 02/931-06-36, 02/831 90 49, 02/931-11-17
Моб. тел: 0888 31 10 65
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Заплащане такса участие и хотелско настаняване

Райфайзен банк – клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00
код: RZBBBGSF

Коментари