Публикация

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ

14 - 16 май 2015 в гр. Сандански


В град Сандански от 14 до 16 май 2015 г. ще се проведе ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ в Интерхотел "Сандански". 

Важни дати НА ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ:

15 март 2015КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД, ПОСТЕР И НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ
31 март 2015ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ НАУЧНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРИЕТО УЧАСТИЕ

С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР

01 април 2015КРАЕН СРОК ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ
14 май 2015 - 19:30 часаОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА И

КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

15 май 2015 - 20:30 часаОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ
16 май 2015 - 11:00 часаЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

Основни теми на ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ:

  • Видеоасистирана гръдна хирургия (бял дроб и плевра, хранопровод, медиастинум);
  • Хирургия на медиастинума;
  • Реконструктивна хирургия на гръдната стена;
  • Лечение на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни;
  • Клапна хирургия;
  • Хирургично лечение на ИБС и нейните усложнения;
  • Хирургично лечение на ритъмно-проводните нарушения на сърцето;
  • Хирургично лечение на пораженията на клоновете на аортната дъга;
  • Артериални реконструкции и ендоваскуларни процедури в аортофеморалния сегмент;
  • Съвместни сесии и разни.

Коментари