Публикация

Ще вземат ли по 300 ленти и пациентите с диабет тип 2

За ефективен контрол на диабетиците от диабет тип 2 са нужни съответно от 100 до 300 тест-ленти годишно. При липсата на качествен контрол на кръвната захар около 500 000 души са обречени да получат усложнения.


След дълга битка на пациентските организации през 2014 год. най-сетне НЗОК ще предоставя по 300 броя тест-ленти годишно на някои диабетици, вместо 150-те, получавани от тях до 2013 год. включително. По 300 тест-ленти ще получават около 74 994 диабетици – това са само ЕДНА ЧАСТ ОТ ДИАБЕТИЦИТЕ, тези които са с диабет тип 1 или тип 2, но са на два вида инсулин.

За останалите диабетици остава задължението да покриват всички разходи по тест-лентите сами. В аптечната мрежа една тест лента е около 1 лв. За да има ефективен и качествен контрол на диабета, за да се постигат прицелните стойности на кръвната захар на гладно и постпрандиално, е необходимо:

-диабетиците с диабет тип 1 да измерват кръвната си захар поне 2 пъти на ден

-диабетиците с диабет тип 2 да измерват кръвната си захар поне 2 пъти на седмица

Това означава, че за ефективен контрол на диабетиците от двете групи са нужни съответно около 700 и съответно 100 тест-ленти годишно.

Ето защо, ние от сдружение „Диабет и предиабет” настояваме за всички диабетици в България да се създадат условия за равнопоставеност на достъпа до съвременно и качествено лечение и до профилактика на усложненията на диабета. Изискваме от началото на 2015 година НЗОК да осигури средства за отпускането на:

-700 тест-ленти годишно за всички диабетиците с диабет тип 1

-100 тест-ленти годишно за диабетиците с диабет тип 2

Предложението касае социално-значим проблем – проблема за равнопоставеност на достъпа до лечение, до контрол на лечението и до профилактика. Всички български граждани имат равни права, и най-вече право на качествен, пълноценен живот. При липсата на качествен контрол на стойностите на кръвната захар на гладно и постпрандиално по-голямата част от българските диабетици, които са общо около 500 000, са обречени да получат усложнения, произтичащи от диабета.

Диабетиците в света са над 450 млн души, а в България 9,6 на сто от хората са с диабет, като 2,5 на сто е неоткритият диабет. За съжаление, съществува тенденция долната възратова граница на диабета непрекъснато да пада. И докато диабет тип 1 се изявява остро, драматично, диагностицира се обикновено навреме, то диабет тип 2 протича безсимптомнов първите 5-6 години от протичането си и когато се открие, обикновено е вече късно. Когато не е контролиран, диабетът води до тежки усложнения, лечението им изисква огромен финансов ресурс и влошава драстично качеството на живот на хората, намалява и продължителността на живота. Когато е добре контролиран обаче, диабетът може да бъде забавен, а усложненията да бъдат отложени и дори никога да не се стигне до тях. Така животът и здравето на хората ще бъдат защитени, а това е най-ценното.

Коментари