Публикация

Оценете риска да развиете диабет - ТЕСТ

FINDRISK SCOR идентифицира хора от рискови и високорискови групи за диабет. Диабет тип 2 протича безсимптомно в първите 5-6 години, но диабетът може да бъде предотвратен.


Целта на теста за определяне на риска от диабет, наречен FINDRISK SCOR, е идентифициране на хора от рискови и високорискови групи за развитие на диабет. Когато е диагностициран навреме, диабетът може да бъде предотвратен или забавен чрез подходящи промени в хранителния режим, двигателната активност, с прием на медикаменти. Когато хората са диагностицирани във фазата на предиабета, след подходящи промени в начина на живот 25 процента от тях оздравяват, 50 процента остават в групата предиабет, а само 25 процента стават диабетици, и то след много по-голям период от време. Ако хората с предиабет не променят начина си на живот, 70 процента от тях стават диабетици и развиват тежки усложнения. И докато диабет тип 1 се изявява остро, диагностицира се обикновено навреме, то диабет тип 2 протича безсимптомно в първите 5-6 години и когато се открие, обикновено вече има усложнения.

към ТЕСТА

След попълване на теста ще получите резултатите на посочения от вас имейл. 

" }-->

Коментари