Публикация

Българският модел за спешна медицинска помощ и европейските стандарти

Д-р Десислава Кателиева Председател на НАРСМП


Докладът е представен на вниманието на академичната общност във Варненския медицински университет на 23 септември м. г. 
В презентацията съпоставих българския и европейския модел на спешна помощ, като предложих възможни решения за усъвършенстване на нашия модел. Използвах румънския модел на спешна помощ и Европейския курикулум по спешна медицина.

Цялата презентация можете да видите в прикачения по-долу файл.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия спешна помощ д-р Десислава Кателиева румънски модел на спешна помощ европейски стандарти по спешна

Прикачени файлове

Българският модел за спешна медици...

Коментари