Публикация

Българският модел за спешна медицинска помощ и европейските стандарти

Българският модел за спешна медицинска помощ и европейските стандарти

Д-р Десислава Кателиева Председател на НАРСМП


Докладът е представен на вниманието на академичната общност във Варненския медицински университет на 23 септември м. г. 
В презентацията съпоставих българския и европейския модел на спешна помощ, като предложих възможни решения за усъвършенстване на нашия модел. Използвах румънския модел на спешна помощ и Европейския курикулум по спешна медицина.

Цялата презентация можете да видите в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

Българският модел за спешна медици...

Коментари