Публикация

Циркулиращите туморни клетки - надежден маркер за рак на простата

Циркулиращите туморни клетки - надежден маркер за рак на простата


Според проучване направено от USC Norris Comprehensive Cancer Center, учените от екипът на д-р Амир Голдкорн доказват, че измерването на количествата циркулиращите туморни клетки (ЦТКл), може да служи като по-добър и надежден прогностичен маркер за преживяемостта на пациентите, отколкото простатния специфичен антиген (PSA). Циркулиращите туморни клетки (ЦТКл) са тези клетки, които се отделят от първичното туморно образувание и се разпространяват в тялото на пациента чрез кръвообращението.

Екипът на д-р Голдкорн откри, че повишените или понижените нива на ЦТКл след проведената терапия са добър индикатор за ефективността й. ЦТКл могат да бъдат използвани като надежден и ефективен маркер при изследването и лечението на рак.

Според д-р Голкорн : “Изключителното в тези открития е, че проследяване нивото на ЦТКл преди и три седмици след първия цикъл химиотерапия, може да служи като ранен индикатор за това, дали тези мъже ще преминат успешно терапията и колко дълго ще живеят. Това може да помогне на онколозите при лечението на пациентите т.е. да им спести неефективна терапия“.

Американската Онкологична Асоциация твърди, че ракът на простатата е втория по честота срещан рак сред мъжете в Америка. Според последни данни около 233,000 нови случая са диагностицирани само за изминалата година и около 15 % от тях няма да преживеят това заболяване.

Използвайки кръвни проби от пациенти с рак на простата, екипът на Голдкорн изследва основно броя на ЦТКл преди химиотерапията при 263 мъже. Три седмици след проведената терапия се изследват отново нивата на ЦТКл. Благодарение на изследванията преди и след химиотерапията, д-р Голкорн и неговите колеги могат да определят вероятността за оцеляване на пациентите.

ЦТКл са бързо развиваща се област с много изразен интерес от страна на изследователите в областта на онкологията. Те се отделят от първичното туморно образувание в кръвообращението, разпространявайки ракът из цялото тяло. Теорията/идеята на Голдкорн, която стои „зад“ изследванията му върху ЦТКл е, че те могат да служат като мощно оръжие в лечението на онкологичното заболяване, без нуждата от инвазивни биопсии.

Резултатите от проведените изследвания на база откриването и преброяването на ЦТКл преди и след химиотерапията доказват, че ЦТКл действат като биомаркер за определяне курса на лечението и неговия изход.

Изследването, което оценява броя и химиочувствителността на ЦТКл в кръвта на пациенти и се явява една иновативна технология за избор на най-доброто лекарство и проследяване ефективността от терапията се нарича Майнтраки вече е на разположение на лекари и пациенти и в България. Тестът е разработен и валидиран от Dr. Pachmann Laboratory в Германия – приложен при повече от 10 000 пациента от Европа и Азия.

Изключителен представител за България на Майнтрак е НМ Дженомикс

Коментари