Ендоскопия при проблеми с жлъчните пътища (ВИДЕО)
УМБАЛ Св. Иван Рилски
УМБАЛ Св. Иван Рилски
Лечебно заведение
Ендоскопия при проблеми с жлъчните пътища (ВИДЕО)

Ендоскопия при проблеми с жлъчните пътища (ВИДЕО)

Съвременната ендоскопия дава възможност за оцветяване на жлъчните канали и визуализация на стеснения и запушвания – ретроградна холангиопанкреатография. Има и възможност за лечебни процедури – изваждане на камък от жлъчните пътища чрез специална кошничка или чрез балонекстрактор.

Д-р Сираган Дереджян, специалист по гастроентерология от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София

Мнения