Публикация

МЗ регламентира листите на чакащи в болници

Проектът за промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ конкретизира съдържането на понятието „капацитет“


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. С предлаганите промени се усъвършенства уредбата относно листата на чакащите. На практика и сега в някои лечебни заведения се стига до списъци за изчакване поради изчерпан финансов ресурс, но организацията се прави изцяло по преценка на ръководството на съответното лечебно заведение. Сега МЗ се опитва да сложи ред, тъй като е ясно че при все по-големите дефицити в бюджета за здраве някои от клиниките с най-голям наплив няма как да насмогнат.

Ето какво се казва в доклада на министър Петър Москов до Министерски съвет: „Листата на чакащите е инструмент за осигуряване на отложена във времето планова хоспитализация в случаите, когато лечебното заведение не разполага с капацитет за осигуряване на незабавно лечение по отношение на пациентите, ползващи се от болнична помощ в рамките на здравноосигурителните си права. Конкретизирано е съдържането на понятието „капацитет“, като е уточнено, че това е човешкият ресурс, материалният ресурс и организационните условия на болницата, както и финансовият ресурс по договора на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), сключван по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. В този смисъл посредством промените в наредбата ясно се определя, че при липса на финансов ресурс от НЗОК, болниците следва да включват здравноосигурените пациенти в листа на чакащите и по този начин да им осигуряват необходимата им планова хоспитализация отложено. Листата на чакащите и занапред няма да се прилага по отношение на пациентите, нуждаещи се от спешни диагностика и лечение.“

Проектът е част от концепцията за реформи в здравната система на МЗ.

В Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ се създава допълнителна точка 13: „Капацитет“ е човешкият ресурс, материалният ресурс и организационните условия, както и финансовият ресурс по договора по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, необходими на лечебното заведение за предоставяне на съответни медицински дейности по отношение на максимален брой нуждаещи се здравноосигурени лица в определен период от време.“

Предлаганите промени ще усъвършенстват сегашната система, изтъкват във финансовата си обосновка от МЗ. Допълнителни ресурси за въвеждане на проекта няма да са необходими. 

Прикачени файлове

Доклад на министър Петър Москов до...
Финансова обосновка на предложението

Коментари