Публикация

XIV национа­лен конгрес по неврология ще е от 7-10 май 2015 г. Златни пясъци

Целта на предстоящия форум е да представи най-актуалната информация в областта на неврологията през призмата на водещи специалисти


Уважаеми колеги,

Като председател на Българско дружество по неврология бих искал да Ви поканя на XIV Национа­лен конгрес по неврология, който ще се състои в периода 7-10 май 2015 г., в к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал.

Целта на предстоящия форум е да представи най-актуалната информация за участниците чрез засягане на първостепенни теми, представени от водещи специалисти. Предстоящите доклади и сателитни симпозиуми ще допринесат с най-съвременна информация в областта към богатия медицински опит на аудиторията.

По време на събитието ще обменим опит и идеи както с български, така и с чуждестранни наши колеги. Имате възможността да чуете лекциите им, както и да общувате с тях в неформална среда по време на вечерните събития.

Тази година ще Ви очаквам в хотел Интернационал, който за първи път е домакин на нашия форум.
С уважение,

чл. кор. проф. Иван Миланов, д.м.н.

Председател на Българско Дружество по Неврология

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

Чл. кор. проф. Ив. Миланов, дмн Заместник-председатели:

Проф. Л. Трайков, Проф. Ив. Търнев Почетен председател:

Проф. П. Стаменова

Председател на сесия „Традиции и иновации в здравните грижи в неврологията“:

Проф. Д. Масларов

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

Проф. М. Даскалов Проф. 3. Захариев Проф. И. Манчев Доц. Пл. Божинов Доц. Д. Георгиев Доц. Г. Гозманов Доц. П. Колев Доц. М. Миланова Доц. Юл. Петрова Доц. И. Райчев Доц. Б. Стаменов Доц. Л. Хараланов Доц. Пл. Цветанов

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

Проф. Ар. Капрелян

Проф. Н. Делева Проф. Д. Минчев Проф. Л. Хавезова Доц. С. Андонова

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:

Проф. В. Божинова

Членове:

Проф. Б. Ишпекова Проф. 0. Колев Проф. И. Петров Проф. Е. Титянова Проф. С. Чернинкова Доц. Д. Богданова Доц. Е. Василева Доц. И. Велчева Доц. 0. Григорова Доц. М. Манова Доц. И. Стайков Доц. Н. Топалов

Ранна такса участие до 16 март 2015 г. Късна такса участие след 16 март 2015 г.

на място

Такса докторанти и специализанти Ранна такса медицински сестри до 16 март 2015 г. Късна такса медицински сестри след 16 март 2015 г.
ТАКСА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ* 150 лв. 200 лв. 90 лв.
ТАКСА УЧАСТИЕ НЕЧЛЕНОВЕ 250 лв. 300 лв. 150 лв. | 80 лв. 130 лв.

* Членството се доказва чрез въвеждане на номера на членска карта в on-line регистрационния формуляр

НАСТАНЯВАНЕ .

За резервация и настаняване, моля посетете: http://reg.cic-pco.com/neuro2015/

Хотели

Интернационал

*****

Грифид хотел Арабела

****

Голдън Явор

****

Перуника

***

Единична стая Двойна стая

110 лв. 150 лв.

75 лв. 134 лв.

80 лв. 110 лв.

42 лв. 64 лв.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

7 МАЙ 2015

12:00 - 15:30 Настаняване и регистрация 16:00 - 16:30 Официално откриване 16:30 - 19:30 Научни сесии 20:00 Коктейл „Добре дошли“

8 МАЙ 2015

09:00 - 13:00 Научни сесии 13:00 - 14:00 Обяд 14:00 - 19:00 Научни сесии 20:00 Вечеря

9 МАЙ 2015

Основна зала / Съпътстваща зала

08:00 - 12:00 Научни сесии / Сесия “Традиции и иновации в здравните грижи в неврологията" 12:00 - 13:00 Обяд

14:00 - 17:30 Научни сесии / Сесия ’’Традиции и иновации в здравните грижи в неврологията" 17:30 - 18:30 Отчетно-изборно събрание 20:00 Официлана вечеря

10 МАЙ 2015

09:00 - 12:30 Научни сесии 12:30 - 13:00 Закриване 14:00 Отпътуване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да изпратите абстракта за одобрение, моля посетете:

http://abstracts.cic-pco.com/neuro2015/

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на събитието. За да изпратите абстракта си е необходимо да се регистрирате в системата чрез посочения линк. Ще получите мейл, който да потвърдите. След регистрация в системата бихте могли да изпратите абстракта си. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и би следвало да има цел, аргумент и заключение.

ИЗИСКВАНИЯ

АУДИОВИЗУАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОСТЕРНИ СЕСИИ

Официален език български език български език
Носител/формат CD, DVD, USB по избор
Представяне на място в пленарната зала в близост до пленарната зала

Краен срок за изпращане:

20 март 2015

ВАЖНИ ДАТИ

16 МАРТ 2015 КРАЕН СРОК ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ

20 МАРТ 2015 КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

20 МАРТ 2015 КРАЕН СРОК ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

7 МАЙ 2015 М ОфИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА И КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ"

ВЕЧЕРЯ

8 МАЙ 2015

МАЙ 2015

9 МАЙ 2015 ■ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОфИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

10 МАЙ 2015 г ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

ОфИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ - CIC Lid. Тел: 02/892 08 08 до 79 Факс: 02/892 08 00

Адрес: София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2 e-mail: cic@cic.bgWebsite: www.cic.bg

Коментари