Публикация

Поредно доказателство за ефикасността на HPV ДНК тестовете

Човешкият папиломен вирус (HPV) представлява малък ДНК-ов вирус, който заразява кожата, лигавиците или гениталната област.


Съществуват около 150 вирусни типа от които близо 40 причиняват генитални проблеми. Делят се на ниско и високо рискови типове. Ниско рисковите причиняват генитални брадавици, докато високо рисковите типове се свързват с рак на шийката на матката.

Проведено е изследване в университета в Илинойс, имащо за цел да оцени ефикасността на различни тестове за HPV, които се прилагат днес. В него са участвали 22730 жени на възраст между 18 и 60 години. След 1 година 102 от тях са поканени за повторно изследване след неясни резултати от цитонамазката, като им се взима проба за биопсия. Също така на всяка една се взима проба за течно базирана цитонамазка, която се използва за допълнително изследване заедно сДНК тестове за HPV, в това число HybridCapture 2 (HC2; Digene, QIAGEN). Резултатите от тестовете сaотнесени спрямо хистологичните находки от биопсиите.

Резултатите сочат, че HC 2 тестът на Digeneе най-прецизният метод за откриване на тежки увреждания на плоскоклетъчния епител (HSIL). Течно базираната цитонамазка открива едва половината от тези увреждания.

При сравнение между двата теста HPVтестовете показват по-голяма чувствителност от цитонамазката. Именно за това, в много страни като изследване за първоначален скрининг се използва HPVтестът. Той дава по-малко фалшиво позитивни резултати и свежда до минимум необходимостта от колпоскопия и/или биопсия в случаите без риск. Спестяват се излишни процедури на жените и се обръща по-голямо внимание на тези, които наистина се нуждаят от тях.

Препоръките от проучването също така показват, че ДНК тестовете за високо рискови типове на HPVса по-предпочитания метод от цитонамазката, защото тези тестове не подлежат на субективна интерпретация и показват само клинично значими инфекции.

" }-->

Коментари