Публикация

Скрининги за диабет в малките и отдалечени общини

Наскоро сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром" проведе скрининг в няколко общини на Видинска област, в рамките на проект на "Активно общество", финансиран от "Новите лидери".


Досега сме провели скрининги в София, Пловдив, Стара Загора, Раднево, Ловеч, Козлодуй. Всеки скрининг ни убеждава, че достъпът до скрининги и профилактични програми в малките общини е силно затруднен. При проведения скрининг във Видин и Ново село открихме хора с кръвна захар 15-19 mmol/l, които дори и не подозират за състоянието си. Скринираните бяха насочени към общопрактикуващите лекари и ендокринолозите

Като цяло, обаче, е факт, че е наложително 

Подобряване на достъпа до скрининг, диагностика и профилактика на диабета.

Становището на пациентските организации у нас е, че към момента в България не съществува цялостна програма, която да решава проблемите, свързани с:

  • липсата на скринингови програми за хора извън рисковите групи;
  • липса на специалисти в малките населени места и труднодостъпни региони, които да диагностицират евентуално заболяване;
  • липса на ясна профилактична програма за заболяването, включваща информационна част и разпространение на информационни материали.

Всички тези фактори затрудняват ранната профилактика и диагностика на диабета, което на свой ред е причина за ненавременното лечение и настъпване на прогресиране и усложнения на заболяването. Това допринася за допълнителна бюджетна тежест и необходимост от прилагане на скъпоструващи терапии за лечение на диабета и усложненията от него.

  • Реимбурсиране на медикаментите за диабет тип 2 и за диабетно стъпало

Много от възрастните пациенти с диабет тип 2, с които говорихме, заявиха, че се отказват от предписаното им лечение, когато то не е 100 на сто реимбурсирано. България е една от малкото държави в ЕС, където пациентите поемат голяма част от медикаментите, които в други държави са реимбурсирани. 

Още по-плашещо е, че много от диабетиците, които не получават безплатни глюкомери, нямат закупени апарати и нямат възможност и намерение да си купят. Това означава, че от 320 хил. диабетици официално в България само 75 хил. души, на които НЗОК предоставя глюкометри, със сигурност контролират кръвната си захар. Останалите, въпреки осъзнатата необходимост от контрол на кръвната захар, рядко купуват глюкометри и тест-ленти и разчитат на подаръци от членове на семействата си, "пенсията просто не стига". А това явление е повече от обезпокоително.

Естеството на заболяването е такова, че при пациентите с диагностициран диабет от особено значение за доброто контролиране на заболяването е начина на живот и храненето. Ето защо е нужно

Подобряване на достъпа до лечение на диагностицираните пациенти до специалисти

За това пречки са:

  • затруднения достъп до медицинска помощ и до специалисти в някои райони в страната;
  • липса на ресурси за програми за обучение на диагностицираните пациенти, които да подобрят придържането към терапията и да намалят разходите вследствие на неправилно приложена терапия.
  • липса на ресурси за скрининги и профилактика на диабета и усложненията му в малките и отдалечените от големите градове общини. 

Според нас ситуацията не е патова и решението е в съвместните усилия на НЗОК, МЗ и пациентските организации за подобряване на достъпа до лечение на пациентите и в името на интересите и правата на болните от диабет в България и специалистите, които работят в областта на диабетологията.

Коментари