Публикация

Предстои откриването на МБАЛ „Св.Марина”-Плевен през март 2015

Възможности за кариери в МБАЛ”Св.Марина” , срок за подаване на документи 15 февруари


През март 2015г. , една от водещите специализирани болници в България - СБАЛАГ «Света Марина» ще бъде трансформирана в Многопрофилна болница. МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ще е съвременна, бързо развиваща се болница, в която предлагаме възможност за изява на талантливи професионалисти. „Света Марина” ще бъде високотехнологична болница от най-висок клас, оборудвана с иновативна апаратура и с изградена ясна визия за развитие. Ние прилагаме високи стандарти за качество и професионализъм при лечението и грижата за пациентите, обучението и развитието на своите служители.

Като една от водещите болници в България, доказала себе си през последните 12 години, ние ще продължим да изпълняваме мисията и дълга си към нашите пациенти, да ставаме по-добри и показваме безупречни резултати, като създаваме съвършени системи на организация и управление на работния процес. В екипа на болницата се включиха едни от най-доказалите се професионалисти в страната и чужбина в следните

направления:

-Гинекология

-Акушерство

-Неонатология

-Урология

-Коремна хирургия

-Гръдна хирургия

-ОАРИЛ

-Вътрешно отделение със сектори: Гастроентеролгия и Кардиология

-Отделение «Образна диагностика»

-ГДО

-Клинична лаборатория

-Лаборатория «Клинична патология и цитология»

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Решени сме да създадем вдъхновяваща и динамична работна среда, да развиваме потенциала на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто от себе си, като за целта следваме ясна и последователна стратегия за управление и развитие на човешкия капитал. Това ни прави социално отговорен работодател и предпочитано място за работа.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В НАШАТА РАБОТА СА:

РЕСПЕКТ И ОТДАДЕНОСТ НА ПАЦИЕНТА – здравето, сигурността и удовлетвореността на пациентите ни са нашата основна мисия

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ – стремим се да се усъвършенстваме в професията си непрестанно

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ - внедряваме модерни системи за контрол на качеството и организация на работа, за да покриваме най-високите международни стандарти за качество в здравеопазването

ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА – внедряваме опита на световните лидери за превенция на заболяванията, прецизност в диагностиката и максимално-ефективно лечение Ако искате да станете част от един модерен екип, работещ с визия за безкомпромисно качество и отдаденост на пациента, каузата и професията, част от екипа на болница, която осъществява дейността си отговорно и последователно, може да представите своята автобиография и мотивационно писмо на ръководството по един от следните начини:

Персонално – в пощенски плик, на регистратурата на Гинекологична клиника, адрес: гр. Плевен, ул. «Цар Симеон», No23, На вниманието на

Изп. Директор и Директор «Човешки Ресурси»

On-line – email: info@svmarina.com, с тема: “КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА”

Коментари