д-р Малина Цветанова Пукова
д-р Малина Цветанова Пукова
Лекар

Препоръки на Европейското дружество по кардиология за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013

European Heart Journal-2013,34\2949-3003

Препоръки за поведение при SCAD

Прикачени файлове

European_guidelines_lechenie_stabi...

Мнения