Публикация

Колоректален карцином Хистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Презентацията е представена на онкологичната конференция МОРЕ 2011


Цялата презентация можете да видите, като отворите прикачения по-долу файл.

" }-->

Прикачени файлове

Колоректален карцином Хистологичн...

Коментари