Публикация

Утре е 04 ФЕВРУАРИ- СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

РАВНОСМЕТКА - БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ С ОТКРИТИЕ В ПОМОЩ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ОПАСЕН МОЗЪЧЕН ТУМОР, ДЪРЖАВАТА ОТНОВО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАН АНГАЖИМЕНТ!


Утре е 04 ФЕВРУАРИ- СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

РАВНОСМЕТКА - БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ С ОТКРИТИЕ В ПОМОЩ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ОПАСЕН МОЗЪЧЕН ТУМОР, ДЪРЖАВАТА ОТНОВО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАН АНГАЖИМЕНТ!

ПРЕДИ СЕДМИЦИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е АЛАРМИРАНО ОТНОВО ЗА НЕИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ЖИВОТОСПАСЯВАЩ ПРОЕКТ!

Лабораторията по клинична имунология и Отделението по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски” гр. София имат готовност да стартират програма за Имунотерапия при лечение на мултиформен глиобластом - съвременен метод, който увеличава преживяемостта на значителна част от пациентите, страдащи от това онкологично заболяване. За целта, в началото на 2013 г. беше одобрен съвместен проект с Министерство на здравеопазването (МЗ) на обща стойност от 800 000 лв. С първата част от преведените средства - 300 000 лв., е закупена само част от необходима апаратура. Повече от година от УМБАЛ ,,Св. Иван Рислки” гр. София чакат останалата част от сумата за да бъде завършено лабораторното звено.
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е АЛАРМИРАНО ОТНОВО ПРЕДИ БРОЕНИ СЕДМИЦИ!
Мултиформеният глиобластом е най-честият първичен злокачествен мозъчен тумор при възрастни. Средната възраст на болните е 53 години, като честотата му тревожно ескалира в последните няколко години. Първите симптоми обикновено са неспецифични - главоболие, слабост в крайниците и/или епилептични пристъпи. Всяка година в България туморът засяга около 300 нови пациента, като в 8% от случаите може да се открие и при деца. Въпреки агресивното лечение - хирургично отстраняване, радио- и химиотерапия, преживяемостта рядко надхвърля една година. Не са известни методи за профилактика, не може да бъде установена причината за възникване на заболяването.

БЪЛГАРСКИ ЕКИП С РЕВОЛЮЦИОННО ОТКРИТИЕ, РАЗГАДАВАЩО ЕДИН ОТ МЕХАНИЗМИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ТУМОРА!
Progesterone Induced Blocking Factor - PIBF (блокиращ фактор индуциран от прогестерон). За първи път е описан при нормалната бременност, когато се отделя в репродуктивната система на жената и подтиска имунните клетки на майката, които биха унищожили плода, като носител на отчасти чужда генетична информация. От тази гледна точка наличието на PIBF е важен механизъм, предотвратяващ отхвърлянето на зародиша и гарантиращ нормално протичане на бременността.
PIBF при злокачествени процеси - секрецията на PIBF е описана и при някои тумори, използващи този механизъм за да потиснат имунната система на организма. В края на 2013 г., екип български учени от УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски” гр. София ПЪРВИ В СВЕТА описва наличието на PIBF в клетки, изолирани от мултиформен глиобластом. Резултатите са публикувани в редица авторитетни международни списания.
500 000 ЛЕВА НЕ ДОСТИГАТ ЗА ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ У НАС!
Придобитите знания все още не могат да бъдат използвани за лечението на българските пациенти, страдащи от този злокачествен мозъчен тумор. За целта е необходимо да бъде завършено изграждането на референтно лабораторно звено в рамките на УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски” гр. София. Пациенти и лекари са в очакване МЗ да изпълни своите ангажименти по този проект.

" }-->

Прикачени файлове

Press Information Bulgarski Ucheni...

Коментари