Публикация

Български учени с откритие в помощ на лечението на глиобластома

Лабораторията по клинична имунология и Отделението по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София имат готовност да стартират програма за Имунотерапия при лечение на мултиформен глиобластом


Съвременен метод, който увеличава преживяемостта на значителна част от пациентите, страдащи от това онкологично заболяване.

За целта, в началото на 2013 г. беше одобрен съвместен проект с Министерство на здравеопазването (МЗ) на обща стойност от 800 000 лв. С първата част от преведените средства – 300 000 лв., е закупена само част от необходима апаратура. Повече от година от УМБАЛ ,,Св. Иван Рислки” – София чакат останалата част от сумата за да бъде завършено лабораторното звено.

Мултиформеният глиобластом е най-честият първичен злокачествен мозъчен тумор при възрастни

Средната възраст на болните с глиобластома е 53 години, като честотата му тревожно ескалира в последните няколко години. Първите симптоми обикновено са неспецифични – главоболие, слабост в крайниците и/или епилептични пристъпи. Всяка година в България туморът засяга около 300 нови пациента, като в 8% от случаите може да се открие и при деца. Въпреки агресивното лечение – хирургично отстраняване, радио- и химиотерапия, преживяемостта рядко надхвърля една година. Не са известни методи за профилактика, не може да бъде установена причината за възникване на заболяването.

Български екип с революционно откритие, разгадаващо един от механизмите на развитие на тумора

Progesterone Induced Blocking Factor – PIBF (блокиращ фактор индуциран от прогестерон). За първи път е описан при нормалната бременност, когато се отделя в репродуктивната система на жената и подтиска имунните клетки на майката, които биха унищожили плода, като носител на отчасти чужда генетична информация. От тази гледна точка наличието на PIBF е важен механизъм, предотвратяващ отхвърлянето на зародиша и гарантиращ нормално протичане на бременността.

PIBF при злокачествени процеси - секрецията на PIBF е описана и при някои тумори, използващи този механизъм за да потиснат имунната система на организма. В края на 2013 г., екип български учени от УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски” – София първи в света описва наличието на PIBF в клетки, изолирани от мултиформен глиобластом. Резултатите са публикувани в редица авторитетни международни списания.

500 000 лева не достигат за лечение на българските пациенти у нас

Придобитите знания все още не могат да бъдат използвани за лечението на българските пациенти, страдащи от този злокачествен мозъчен тумор. За целта е необходимо да бъде завършено изграждането на референтно лабораторно звено в рамките на УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски”. 

" }-->

Коментари