д-р Малина Цветанова Пукова
д-р Малина Цветанова Пукова
Лекар

The impact of ekonomic and austerity and prosperity events on suicide in Greece

Изследвания на влияние на икономика и медицина

Статистика обоснована на изследвания 

Прикачени файлове

The impact of economic austerity a...

Мнения